Etsivä huumetyö

Etsivän työn tavoitteena on löytää huumeita käyttäviä ihmisiä heidän omasta ympäristöstään. Ihmisiä voidaan saattaa palveluihin tai tarjota tukea siellä, missä heidät kohdataan. 

Tampereella nuorille tarjoaa palveluohjausta ja tukea arjenhallintaan Etsivän huumetyön hanke EHTA. Lähtökohtana on nuoren elämänlaadun parantaminen hänen omilla ehdoillaan. Tarkoituksena ei ole tehdä puolesta vaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakassuhde perustuu vapaaehtoisuuteen. 

Helsingissä etsivää työtä tehdään Osis II -hankkeessa, jossa asiakkaita ohjataan ja saatetaan palveluihin vertaisten ja ammattilaisten yhteistyönä.