Ajankohtainen tutkimus

A-klinikkasäätiön asiantuntija- ja tutkimustoiminta tukee päihde- ja riippuvuusongelmista kärsivien ja heidän läheistensä auttamiseksi tehtävää työtä. Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin.

Tutkimusjulkaisut on koottu julkaisutietokantaan Tietopuuhun. Lyhennelmiä päihdetyön ja -hoidon tutkimuksista löydät tiivistelmistä.

Uutta tietoa

Päihdeongelmaisilla korkea riski kuolla ennenaikaisesti (pdf)

Päihdeongelmia kokeneiden elinikä on huomattavasti keskimääräistä lyhyempi. Alkoholinkäytöllä oli osuutta joka toisessa kuolemassa, kertoo A-klinikkasäätiön rekisteritutkimus. (Pitkänen, Tiimi 4/2017)

Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa (pdf)

Digiloikkaan on hypätty vauhdilla, erityisesti terveiden, nuorten ja osaavien ihmisten johdolla. Päihdehoidon asiakaskunnan keskuudessa on paljon niitä, joille digipalvelut eivät ole arkea. (Pitkänen & Tourunen, Tiimi 3/2017)

Julkaisu: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuminen lisää kansalaisten hyvinvointia

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti. (Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet. Pitkänen, Elovainio, Jokelainen & Tourunen. A-klinikkasäätiön raporttisarja 65, 2017)

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät (pdf)

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdataan kasvavassa määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveysongelma ja monia palvelutarpeita. Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä tehdään paljon sektorirajat ylittävää työtä. (Jurvansuu & Rissanen, Tiimi 2/2017)

Nuori ikä, huumeongelmat ja työttömyys lisäsivät päihdeongelmaisten riskiä omaisuusrikoksiin (pdf)

Päihdeongelmaisten omaisuusrikollisuutta ennustivat nuori ikä, työttömyys ja huumeongelmat. Vankilataustaisilla päihdeongelmaisilla sukupuolella ei ollut vaikutusta todennäköisyyteen tehdä omaisuusrikos. (Kaskela & Pitkänen, Tiimi 1/2017)