Nopean huumetiedon rinki Nopsa

MNopsaiten muuntohuume x vaikuttaa? Kuinka kauppaa tehdään Silkkitiellä? Miten kertoa asiasta toimittajille?

Nopsa on ammattilaisverkosto, jonka kokouksissa keskustellaan matalalla kynnyksellä ajankohtaisista huumehavainnoista.

Nopsa seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja edistää huumeaiheiden asiallista käsittelyä tiedotusvälineissä. 

Jäsenet ovat huumeongelmia kohtaavia ammattilaisia ja viranomaisia muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöstä, Tullista, Fimeasta, poliisista, Suomen Punaisesta Rististä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Mukana on myös kokemusasiantuntijoita.

Ringin jäsenet jakavat Nopsan kokousmuistioita ja tiedotteita harkintansa mukaan. Käytössä on sähköpostilista ja sähköinen työskentelytila. Nopsa-rinkiä koordinoi A-klinikkasäätiön Muunto-hanke.

Ota yhteyttä ja liity jäseneksi

nopsa(at)a-klinikka.fi

Oletko havainnut uudenlaista huumeiden käyttöä lähialueellasi? Kerro meille: nopsa(at)a-klinikka.fi

Nopsan esite (pdf)
www.nopsarinki.fi
#nopsarinki

Nopsan tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

Rekisterinpitäjä: A-klinikkasäätiö (0200924-4), Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh. 010 50 650. 

Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Miina Kajos, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh. 050 3090 076, miina.kajos(at)a-klinikka.fi.

Rekisterin nimi: A-klinikkasäätiön Nopsa – Nopean huumetiedon ringin (www.nopsarinki.fi) yhteystietolista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus: Nopsan yhteystietolistan tarkoituksena on mahdollistaa kokouskutsujen ja -muistioiden lähettäminen sekä huumehavaintojen ja muun teemaan liittyvän tiedon jakaminen sähköpostitse ringin jäsenten kesken.

Rekisterin tietosisältö: Yhteystietolista sisältää jäsenten sähköpostiosoitteet. 

Säännönmukaiset tietolähteet: Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Yhteystietolista sijaitsee käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojatussa A-klinikkasäätiön palvelimella sijaitsevassa työryhmätilassa. Tiedot ovat ringin jäsenten nähtävissä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen: Jäsenet voivat itse tarkastella yhteystietolistaa ringin työryhmätilassa. Jäsenellä on oikeus pyytää sähköpostiosoitettaan muutettavaksi tai poistettavaksi listalta. Yhteydenotot osoitteeseen nopsa(at)a-klinikka.fi. 

Muut mahdolliset oikeudet: Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.