Päihdetoimijoiden yhteistyöverkosto PÄIVYT

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Tutustu verkoston strategiaan ja toimintasääntöihin

Uudistumme ja uudistamme yhdessä.

Ajankohtaista

PÄIVYTin kevätseminaari järjestetään 16.4.2018 klo 13–16. Seminaarin aiheena ovat tulevat lainsäädäntömuutokset (valinnanvapauslaki päihdeasiakkaan näkökulmasta ja päihdehuoltolaki). Ennen seminaaria pidetään PÄIVYTin vuosikokous klo 12–13. Paikka ja seminaarin tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. 

Tutustu Päihdepolitiikka 2020-luvulla? -seminaarin 1.12.2017 esitysmateriaaleihin: Järjestöjen palvelutuotanto ja yhtiöittäminen sotessaLiberalisoituuko huumepolitiikka ja Asiakasnäkökulmaa sotessa.

Ota yhteyttä

puheenjohtaja Ville Liimatainen, A-Kiltojen Liitto ry, puh. 040 356 6586
sihteeri Marjatta Kaurala, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Jäsentahot

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Ehyt ry
 • Irti Huumeista ry
 • Kalliolan Kannatusyhdistys ry
 • Kirkkopalvelut ry/Tyynelän kehittämiskeskus
 • Kirkkohallitus
 • KRAN rf
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • KRIS-Suomen keskusliitto ry
 • Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kårkulla samkommun
 • Myllyhoitoyhdistys ry
 • Naistenkartano ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry
 • Päihdelääketieteen yhdistys ry
 • Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö
 • Sovatek
 • Päihdetyön Talentia ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sininauhaliitto ry
 • Sininauhasäätiö
 • Stery ry Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät
 • Suomen AA
 • Suomen Diakonialaitosten Liitto ry
 • Suomen sairaanhoitajaliitto/Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  
 • VAK ry

Asiantuntijaedustaja

 • Päihdeasiamies

Hae jäsenyyttä

Päihdealan toimijat voivat hakea Päivyt-verkoston jäsenyyttä. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen paivytinsihteeri(at)gmail.com. Jäsenyyden edellytyksenä on Päivytin toimintasääntöjen ja periaatteiden hyväksyminen, edustajan ja varaedustajan nimeäminen ja vuotuisen toiminta-avustuksen maksaminen. Vuotuinen toiminta-avustus on 50–1000 euroa vuodessa. PÄIVYTin vuosikokous päättää jäsenyydestä.

Työvaliokunta

puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö 
varapuheenjohtaja Liisa Kallio, Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät STERY ry

Jäsenet ja varajäsenet

Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto – Virpi Miettinen, Päihdetyön Talentia ry
Kristiina Kuussaari, THL
Helena Palojärvi, Naistenkartano ry – Teija Lampinen, Nuorten ystävät ry
Sami Puumala, Kirkkohallitus – Olli Turunen, AA
Aki Rogel, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry – Patrik Silfverberg, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
Kimmo Sainio, VAK ry
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö – Maarit Suomela, Kriminaalihuollon tukisäätiö

Lausunnot