Päihdetoimijoiden yhteistyöverkosto PÄIVYT

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Tutustu verkoston strategiaan ja toimintasääntöihin

Uudistumme ja uudistamme yhdessä.

Ajankohtaista

PÄIVYTin ajankohtaisseminaari 16.4.2018 klo 13–16

Paikka: Ensi- ja turvakotien liitto, Asemamiehenkatu 4, 7. krs, 00520 Helsinki (Itä-Pasila)

Ohjelma

13.00–13.05 Avaussanat
Päivytin puheenjohtaja

13.05–14.00 Sote- ja maakuntauudistus ja valinnanvapauslaki päihde- ja mielenterveyspalvelujen näkökulmasta
Sosiaalineuvos Kari Haavisto, STM

14.00–14.20 Kahvitauko

14.20–15.00 Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut
Kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, Suomen Mielenterveysseura

15.00–16.00 Päihdehuoltolainsäädännön uudistus
Hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, STM

16.00 Seminaarin päätös

Ilmoittautuminen 10.4. mennessä osoitteeseen paivytinsihteeri@gmail.com. Ilmoitathan kahvitarjoilua varten mahdollisen erikoisruokavalion.

Ennen seminaaria pidetään Päivytin kevätkokous klo 12–13. Kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätös sekä valitaan Päivytin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, työvaliokunnan puheenjohtaja, työvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet, toiminnantarkastaja sekä sihteeri.

Tutustu Päihdepolitiikka 2020-luvulla? -seminaarin 1.12.2017 esitysmateriaaleihin: Järjestöjen palvelutuotanto ja yhtiöittäminen sotessaLiberalisoituuko huumepolitiikka ja Asiakasnäkökulmaa sotessa.

Ota yhteyttä

puheenjohtaja Liisa Kallio, STERY ry, liisa.kallio(at)evipro.fi, puh. 040 7017 898
sihteeri Marjatta Kaurala, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Jäsentahot

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Ehyt ry
 • Irti Huumeista ry
 • Kalliolan Kannatusyhdistys ry
 • Kirkkopalvelut ry/Tyynelän kehittämiskeskus
 • Kirkkohallitus
 • KRAN rf
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • KRIS-Suomen keskusliitto ry
 • Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kårkulla samkommun
 • Myllyhoitoyhdistys ry
 • Naistenkartano ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry
 • Päihdelääketieteen yhdistys ry
 • Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö
 • Sovatek
 • Päihdetyön Talentia ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sininauhaliitto ry
 • Sininauhasäätiö
 • Stery ry Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät
 • Suomen AA
 • Suomen Diakonialaitosten Liitto ry
 • Suomen sairaanhoitajaliitto/Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  
 • VAK ry

Asiantuntijaedustaja

 • Päihdeasiamies

Hae jäsenyyttä

Päihdealan toimijat voivat hakea Päivyt-verkoston jäsenyyttä. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen paivytinsihteeri(at)gmail.com. Jäsenyyden edellytyksenä on Päivytin toimintasääntöjen ja periaatteiden hyväksyminen, edustajan ja varaedustajan nimeäminen ja vuotuisen toiminta-avustuksen maksaminen. Vuotuinen toiminta-avustus on 50–1000 euroa vuodessa. PÄIVYTin vuosikokous päättää jäsenyydestä.

Työvaliokunta

puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö

Jäsenet ja varajäsenet

Aki Rogel, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry – varajäsen Matti Virtanen, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
Kristiina Kuussaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – varajäsen Minna Kesänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö – varajäsen Teija Lampinen, Nuorten Ystävät ry
Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto (varapuheenjohtaja) – varajäsen Virpi Miettinen, Päihdetyön Talentia
Sami Puumala, Kirkkohallitus – varajäsen Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Pekka Virtanen, Suomen AA – varajäsen Olli Turunen, Suomen AA

Lausunnot