Tutkimuksen yhteistyöverkosto

A-klinikkasäätiön tutkimus- ja kehittämistoiminta perustuu suurelta osin verkostoyhteistyöhön. Yhteistyö koostuu mm. erilaisista virallisista ja epävirallisista yhteistyöverkostoista, hankekohtaisesta yhteistyöstä, seminaarien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta sekä rahoitusyhteistyöstä (hankerahoitus). Säätiön tutkimusryhmän työntekijät ovat myös erilaisten toimikuntien tai johto-, ohjaus- ja asiantuntijatyöryhmien jäseniä.

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja -verkostoja:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

  • Tutkijat osallistuvat
  • Huumehoidon tiedonkeruun (Pompidou) ohjausryhmässä on jäsenenä vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen.

Alkoholi- ja huumetutkijain seura (AHTS)

Tutkimusyksikön tutkijat osallistuvat ja alustavat Alkoholi- ja huumetutkijain seuran seminaareissa.

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksen kanssa on pitkäaikaista yhteistyötä vankiloiden päihdekuntoutuksen tutkimisen, kehittämisen sekä vankeinhoidon henkilökunnan koulutustoiminnan ja työnohjauksen osalta. Hämeenlinnan, Keravan ja Turun vankilat ovat yhteistyökumppaneina pohjoismaisessa vankiloiden päihdekuntoutusta koskevassa tutkimushankkeessa (Prison-hanke).

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto

Oikeusministeriön Kriminaalipoliittinen osasto myöntää kerran vuodessa rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämisrahoitusta. Tutkimusryhmä on saanut tätä rahoitusta kolmeen tutkimushankkeeseen: Keravan vankilan WOP-projektin tutkimukseen (Granfelt 2008) sekä meneillään oleviin RIPE-rekisteritutkimukseen ja Prison-tutkimuksen suomenkieliseen raportointiin.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen on mukana Lapsesta aikuiseksi -seurantatutkimushankkeessa.

EWODOR-tutkijaverkosto

Verkosto järjestää vuosittain kansainvälisen päihdehoidon ja tutkimuksen seminaarin.

Nordens välfärdscenter (NVC)

NVC toteuttaa pohjoismaista päihdetutkimusta, järjestää seminaareja ja toimittaa julkaisuja (mm. NAD: Nordic Studies on Alcohol and Drugs).

NsFK

Tutkimusryhmän työntekijät ovat osallistuneet ja alustaneet useana vuonna Pohjoismaisen kriminologien yhdistyksen (NsFK) vuosittaisessa tutkimusseminaarissa.