Kymmenet järjestöt haastavat SOTE-valmistelijat vastaamaan huolenaiheisiin

Moni kansalaisjärjestö on huolissaan sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista kansalaisiin. Kuluttajaparlamentin SOTE-seminaarissa 31.5.2017 järjestöt haastoivat sote-uudistuksen valmistelijoita vastaamaan uudistusta koskeviin kysymyksiin. Erityisesti puhuttivat asiakasmaksut, palveluohjaus, kuluttajansuoja sekä palveluiden esteettömyys ja yhdenvertainen saatavuus.

A-klinikkasäätiötä SOTE-seminaarissa edusti toimitusjohtaja Olavi Kaukonen.

– A-klinikkasäätiö katsoo, että sosiaalipalvelujen myöntämisen eriyttäminen suoran valinnan palveluista tuottaa ongelmia etenkin psykososiaalisten ongelmien hoitoketjun kannalta. Ensivalinnan palvelut ovat luontevin väylä hakeutua avun piiriin. Mikäli palvelupolut eriytetään, ongelmana on integraatiotavoitteiden karkaaminen ja asiakkaiden kierrätys erilaisissa arvioinneissa välittömän avun saamisen sijaan, hän sanoo.

Seminaariin osallistui uudistuksen eri valmisteluryhmistä projektijohtaja Tuomas Pöysti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Markku Pekurinen, professori Pentti Arajärvi sekä entinen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja Timo Salmisaari.

Kuluttajansuoja puutteellinen nykyisissä lakiesityksissä

Järjestöt halusivat kiinnittää sote-valmistelijoiden huomion kuluttajien aseman turvaamiseen uudessa palvelujärjestelmässä. Uudistuksen myötä julkisten ja yksityisten palveluiden raja hämärtyy entisestään. Nykyisissä lakiesityksissä ei ole kuitenkaan säädetty kuluttajaoikeudellisesta suojasta.

Järjestöjen mukaan valinnanvapauden piiriin tuleviin ja muihin sote-palveluihin tulee soveltaa kuluttajansuojan periaatteita riippumatta siitä tuottaako palvelut julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottaja.

Asiakasmaksujen korotukset uhka pienituloisten terveydenhoidolle

Suomessa asiakasmaksut ovat jo nyt pohjoismaisesti verrattuna korkeat, ja uudistuksen myötä paine asiakasmaksujen korotuksiin kasvaa. Järjestöistä moni edustaa ikääntyneitä, pitkäaikaissairaita tai vammaisia, joista monet ovat myös pienituloisia. Sote-palveluiden asiakasmaksujen mahdolliset korotukset huolestuttavat.

Löytääkö asiakas tarvitsemansa palvelun luo?

Palveluohjaus on jatkossa avainasemassa erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla on runsaasti erilaisia palvelutarpeita, mutta heikentynyt kyky itse edistää omia oikeuksiaan ja tehdä valinnanvapautta koskevia ratkaisuja.

– On vielä epäselvää, kuinka uudistuvassa palvelujärjestelmässä ohjaus ja palveluneuvonta tullaan toteuttamaan tai miten turvataan paljon tukea ja palveluita tarvitsevien henkilöiden kohdalla tosiallisen neuvonnan ja ohjauksen saatavuus, jotta he osaavat ja pystyvät tekemään valintoja ”kuluttajana”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling huomauttaa.

Kysymykset ja huolenaiheet luovutettiin projektijohtaja Tuomas Pöystille. Järjestöt jäävät odottamaan valmistelijoiden kirjallisia vastineita kaikkiin kysymyksiin.

Lisätietoa: toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö, puh. 050 5286 189

Olavi Kaukonen puhuu Kuluttajaparlamentin SOTE-seminaarissa.

Kysymysten kokoamiseen osallistuivat seuraavat Kuluttajaparlamentin järjestöt:

ADHD-Liitto, Mielenterveyden keskusliitto, A-klinikkasäätiö, Nuorisoasuntoliitto, Allergia- ja Astmaliitto, Näkövammaisten liitto, Autismi- ja Aspergerliitto, Perhehoitoliitto, Crohn ja Colitis, Sininauhaliitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Suomen Kilpirauhasliitto, Eläkeliitto, Suomen Monikkoperheet, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Suomen nuoret lesket, Finnilco, Suomen Potilasliitto, Hengitysliitto, Suomen Reumaliitto, Invalidiliitto, Suomen Selkäliitto, Irti Huumeista, Suomen Setlementtiliitto, Kehitysvammaliitto, Takuusäätiö, Keliakialiitto, Vailla vakinaista asuntoa, Kotien Puolesta Keskusliitto, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Kuuloliitto, Vates-säätiö, Kuurojen Liitto, Väestöliitto, Marttaliitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Kuluttajaparlamentti on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisten järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Kuluttajaparlamentissa kymmenet järjestöt tekevät vuosittain yhteisiä kannanottoja aiheista, jotka ovat osallistuvien järjestöjen sekä kuluttajien kannalta merkittäviä. Toiminnan tarkoituksena on saada poliittiset päättäjät tietoisiksi keskeisten järjestöjen näkemyksistä ja kannoista poliittisiin kysymyksiin sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri osa-alueilla. Lisätietoa http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti