Päihdelinkissä kirjallisuusterapiaryhmä huumeidenkäyttäjien läheisille

Päihdelinkissä starttaa 12.3. huumeidenkäyttäjien läheisille suunnattu kirjallisuusterapian menetelmin toimiva ryhmä, joka kantaa nimeä Voimasana. Ryhmä sopii kaikille, eikä siihen osallistuminen vaadi erityisiä kirjallisia kykyjä tai kirjallisuuden harrastuneisuutta.

Ryhmään otetaan 12 huumeidenkäyttäjän omaista tai läheistä. Ilmoittautumisaika kestää 10.3. saakka. Ryhmä on suljettu: toiminnan alkamisen jälkeen ryhmään ei enää oteta uusia osallistujia eivätkä ryhmän ulkopuoliset henkilöt pääse lukemaan kirjoitettuja tekstejä. Osallistujille tehdään alkukysely ryhmään ilmoittautumisen yhteydessä .
 
Ryhmää ohjaa FM, kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Kähmi. Ryhmän toimintaa seuraa lisäksi Irti Huumeista ry:n vastaava psykoterapeutti KatjaMinna Hakasaari. Ryhmäläiset voivat lähettää kysymyksiä myös KatjaMinnalle palstan kautta ryhmän koko toiminnan ajan.

Toiminnasta vastaavat A-klinikkasäätiö ja Irti Huumeista ry.

Lisää tietoa ryhmästä ja linkki ilmoittautumislomakkeeseen Päihdelinkissä: www.paihdelinkki.fi/ajankohtaista/kirjallisuusterapiaryhma-huumiden-kayttajien-laheisille-alkaa-123-ilmoittaudu-mukaan

 

Ei näy haussa: