Selvitys: Suuntaviivoja järjestöjen tutkimustoiminnan kehittämiseen

Millaisia ovat järjestöt tutkimustoimijoina? Miten järjestöjen tekemä tutkimus, sen tarpeet, tiedonintressit ja tutkimusmetodit eroavat tutkimuksen muusta kentästä? Erityisasiantuntija Jorma Niemelän (Diak) selvitys antaa perusteita ja suuntaviivoja päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimuksen yhteiselle toimintamallille. Katsaus on hyödyllinen kaikille sosiaali- ja terveysjärjestöille, mutta myös laajemmin kansalaisjärjestöille.
 
Järjestöjen tulisi määrittää suhteensa tutkimustoimintaan osana strategiaansa. Tiedon tuottaminen tulisi suunnitella jäsentyneesti lähtien raportointi- ja tilastotiedon kokoamisesta ja hyödyntämisestä aina tutkimuseettisiin ja -poliittisiin linjauksiin.
 
Kansalaisjärjestöjen intressinä on erityisesti kokemustiedon, ihmisen äänen nostaminen esiin. Kansalaisten tai asiakkaiden osallisuus ei pääse samalla tavalla esiin esimerkiksi palvelujen tutkimuksessa. Päihde- ja mielenterveysongelmista toipumisen tukeminen on toinen järjestöille erityisesti sopivista tutkimusteemoista.

Järjestöjen tärkeiksi tunnistamat tutkimusaiheet voivat ajan myötä laajentua myös osaksi tutkimuksen valtavirtaa. Lisäksi tärkeää on välittää ja levittää ajankohtaista tutkimustietoa viestinnän ja koulutuksen keinoin.
 
Etenkin sote-uudistuksen yhteydessä on tarve tutkimukselliselle kehittämistoiminnalle, missä järjestöjen tutkimuksella on annettavaa. Järjestöt, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja kansainväliset kumppanit voisivatkin yhdessä muodostaa alan innovaatioekosysteemejä.
 
Selvitys on laadittu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmalle (MIPA 2015-2018). MIPA on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen tutkimusohjelma. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö. Hanke toteuttaa yhteisiä tutkimuksia, vahvistaa järjestöjen yhteisiä tutkimus-rakenteita ja -käytäntöjä sekä vahvistaa järjestöjen tekemän tutkimuksen asemaa järjestö- ja tutkimuskentällä.

Selvityksen laatija, sosiaalityön dosentti Jorma Niemelä on toiminut päihdejärjestön tutkimus- ja johtotehtävissä ja korkeakoulun johdossa.
  
Niemelä, Jorma: Ihmisen ääni, tutkimuksen tieto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminta ja sen kehittäminen. Diakonia-ammattikorkeakoulu 2016.
  
Lisätietoa:
 
erityisasiantuntija, dosentti Jorma Niemelä, Diak p. 040 0200 760 ja tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö p. 040 1368 058
    
Järjestötutkimusohjelma MIPA: www.a-klinikka.fi/mipa
 
Tutkimusohjelman toimijat
 
A-klinikkasäätiö, A-Kiltojen Liitto ry, Diak, EHYT ry, FinFami – Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Sininauhaliitto, Suomen Mielenterveysseura, Tukikohta ry, RAY

Vastaavaa selvitystä järjestötutkimuksesta ei ole aiemmin tehty. Selvitykseen on kohdistunut kiinnostusta myös päihde- ja mielenterveysjärjestöjen ulkopuolella, toteavat erityisasiantuntija, dosentti Jorma Niemelä (oik.) Diak:sta ja A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen. (Kuva: Kirsi Utoslahti)