Tarinoita vertaistyön arjesta vertaisten omalla äänellä

”Soitimme yhdessä A-klinikalle ja hän varasi ajan sinne katkoa varten. Koin itseni tärkeäksi, sillä sain juttelemalla asiakkaan varaamaan ajan ja tajuamaan, että hän todella katkoa tarvitsee tai juo itsensä hengiltä. Jäi todellakin hyvä fiilis.” – Mikko

Vertaistoiminta on paljon enemmän kuin palveluihin saattamista ja vertaistuen antamista. Se antaa vertaiselle itselleen vähintään yhtä paljon kuin tuettavalle. Vertaisena toimiminen voi tarjota jopa uuden identiteetin ja paikan yhteiskunnassa.

Osis-hankkeen vertainen on ihminen, jolla on kokemusta päihdemaailmassa elämisestä ja päihderiippuvuudesta. Vertaiset tekevät vertaistyötä omalla tavallaan ja panoksellaan. Heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan on koottu Tarinoita vertaisuudesta -kirjaseen (pdf).

Tarinat kertovat vertaisten omalla äänellä siitä, miten vertaistoiminnassa keskeiset läsnäolo ja tekeminen yhdistyvät käytännössä. Kertomukset arjen tilanteista valottavat esimerkiksi vertaisen identiteettiä ja vertaisyhteisön merkitystä. Kirjanen on tarkoitettu kaikille päihdetyöstä ja vertaistoiminnasta kiinnostuneille.

Osis on päihdetyön vertaistoiminnan kehittämishanke. Vertaiset olivat mukana ideoimassa jo ensimmäistä rahoitushakemusta vuonna 2010. Toimintansa hanke aloitti vuonna 2011. Tarinoita vertaisuudesta on Osis II -hankkeen (2015–2017) loppujulkaisu. Toiminta jatkuu vuonna 2018 yhteistyössä Tampereella toimivan Völjyn kanssa.

A-klinikkasäätiön, Tukikohta ry:n ja Suomen Lumme ry:n kumppanuushanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Tarinoita vertaisuudesta – Osiksen vertaisten tarinoita vertaistyön ytimestä. Hede Kumpulainen & Kati Savolainen (toim.). Osis II -hanke 2017.

Tarinoita vertaisuudesta