Toimittajakutsu: Tartuntatautien ehkäisyn hyödyt eivät jakaudu tasaisesti

Suomessa toimii tällä hetkellä 41 terveysneuvontapistettä, joiden palvelut vaihtelevat alueellisesti. Yksinkertaisimmillaan tarjotaan neulojen ja ruiskujen vaihtoa, monipuolisimmillaan rokotuksia, laboratoriotestejä, hoitoonohjausta sekä vertais- ja ryhmätoimintaa.

Terveysneuvontapisteiden ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tartuntatauteja ja muita infektioita. Tartuntatautinäkökulma tekee toiminnasta erityistä erottaen sen muista huumeidenkäyttäjille suunnatuista matalan kynnyksen palveluista. Muista terveyspalveluista poiketen asioidessaan ei myöskään tarvitse kertoa sosiaaliturvatunnusta tai esittää Kela-korttia. 

Kiristynyt taloustilanne on saanut kuntia etsimään kustannustehokkaampia tapoja toteuttaa lakisääteistä neulojen ja ruiskujen vaihtotoimintaa. Joissakin kunnissa on päädytty yhdistämään terveysneuvonta ja matalan kynnyksen päivätoiminta samoihin tiloihin. 

Palvelujen yhdistäminen on perusteltua silloin, kun sillä tavoitetaan suurempia kävijämääriä ja siten kattavammin myös tartuntatautien riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Perusteltua se ei ole silloin, kun yhdistäminen vie pohjan tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseltä. 

Terveysneuvonta on sekä kustannustehokasta että kansanterveydellisesti merkittävää. Yhdenkin HIV-tartunnan ehkäisy on yhteiskunnalle huomattavasti halvempaa kuin tartunnan saaneen hoito. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan vuonna 2014 puhtaita käyttövälineitä jaettiin 4,2 miljoonaa kappaletta. Tämä tarkoittaa noin 300 välinettä käyttäjää kohden. 

Vaikka puhtaita käyttövälineitä jaetaan enemmän kuin koskaan, määrät ja hyödyt eivät jakaannu alueellisesti tasaisesti. Likaisten välineiden käyttö näyttää olevan alueellista siellä, missä palveluita on karsittu ja aukioloaikoja supistettu. 

Nopean huumetiedon rinki Nopsa kutsuu median edustajia yhteistyöhön 

Kutsumme aihepiiristä kiinnostuneita median edustajia A-klinikkasäätiön keskustoimistolle perjantaina 7.4. klo 13.30–15.00 Länsi-Pasilaan, Maistraatinportti 2 A, 7. krs, kokoushuone Ritva.

Yhteisen keskustelun tarkoituksena on edistää päihdealan ja median välistä tiedonkulkua ja vuoropuhelua. Jotta tapaamisesta saataisiin mahdollisimman paljon puolin ja toisin, pyydämme lähettämään askarruttavia kysymyksiä ennakolta, jolloin pystymme kokoamaan vastauksia. 

Ilmoittautuminen 30.3. mennessä

projektisuunnittelija Janne Nahkuri, A-klinikkasäätiön Muunto-hanke, janne.nahkuri(at)a-klinikka.fi

Lisätietoa terveysneuvonnasta 

projektikoordinaattori Mervi Holm, A-klinikkasäätiön Huumehaitta-hanke, puh. 050 3400 642, mervi.holm(at)a-klinikka.fi

--

Mikä on Nopsa 

A-klinikkasäätiön koordinoima Nopean huumetiedon rinki NOPSA kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista huumehavainnoista. Ajankohtaisia tietoja jaetaan myös kokousten välillä. 

Verkoston noin 170 jäsentä edustavat eri alojen ammattilaisia, päihdejärjestöjen edustajia, vertaistyön tekijöitä, vapaaehtoisia, tutkijoita ja viranomaisia. Monipuolisen kokoonpanon kesken vaihdetaan tietoja muun muassa uusista huumeista. 

Keskustelujen perusteella verkostossa nousi esiin tarve kiinnittää huomiota terveysneuvontapalveluiden saatavuuteen.

http://www.nopsarinki.fi/