Tutkimus: Joka kymmenes 60–85-vuotias arvioi elämänlaatunsa heikoksi ja kokee psyykkistä kuormittuneisuutta

Viimeaikaiset mielenterveysongelmat, yksinäisyys, huonoksi koettu fyysinen terveys, riittämätön uni sekä riittämättömät tulot olivat yhteydessä koettuun huonoon elämänlaatuun ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Tämä selviää A-klinikkasäätiön, Suomen Mielenterveysseuran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vertaisarvioidussa tutkimusartikkelissa Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla.

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksessa (ATH) 60–85-vuotiaita vastaajia oli 33 196. Heistä joka kymmenes arvioi elämänlaatunsa heikoksi sekä koki vähintään lievää psyykkistä kuormittuneisuutta.

– Niin sanotun kolmannen iän alussa harva oli psyykkisesti kuormittunut. Elämänlaatu oli useimmilla hyvä. Ikääntyessä ongelmat yleistyivät, sanoo tutkija Teemu Kaskela A-klinikkasäätiön tutkimusryhmästä.

Neljä prosenttia 60–85-vuotiaista oli kokenut henkistä tai fyysistä väkivaltaa vuoden sisällä. Miehillä kokemus heikosta elämänlaadusta ja naisilla vähintään lievästä psyykkisestä kuormittuneisuudesta olivat yleisempiä, jos he auttoivat säännöllisesti toista, toimintakyvyltään heikentynyttä tai sairasta henkilöä.

– Monet heikkoon elämänlaatuun ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen yhteydessä olleet asiat ovat luonteeltaan sellaisia, joihin voimme yhteiskunnassa vaikuttaa. Erityisesti tarvitaan palveluita ja tukimuotoja vähentämään yksinäisyyttä, helpottamaan omaishoitajien arkea ja ehkäisemään eläkeikäisten kokemaa väkivaltaa, Kaskela miettii.

Tutkimus on julkaistu A-klinikkasäätiön ylläpitämässä Tietopuun tutkimussarjassa:

Kaskela Teemu, Pitkänen Tuuli, Solin Pia, Tamminen Nina, Valkonen Jukka & Kaikkonen Risto. Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2017: 1-15. (pdf)

Lisätietoja

tutkija Teemu Kaskela, A-klinikkasäätiö, puh. 050 4300 545, teemu.kaskela(at)a-klinikka.fi

 

A-klinikkasäätiö     Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Suomen Mielenterveysseura     Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla