Vanhempi tutkija Tuuli Pitkäselle dosentin arvo Jyväskylän yliopistossa

A-klinikkasäätiön vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen saa dosentin arvon Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 1.9.2017 alkaen. Dosentuurin ala on päihdeongelmien tutkimus.

Dosentuurin arvoon johtanut työ perustuu suurelta osalta A-klinikkasäätiön tutkimustoimintaan. Henkilökohtaisia rahoituksia ovat myöntäneet mm. Yrjö Jahnssonin säätiö, Alli Paasikiven Säätiö ja Helsingin kaupunki. Tutkimukset ovat liittyneet päihdehoidossa olleisiin lapsiperheisiin, päihdeongelmien ja toimintakyvyn väliseen yhteyteen, opioidien lääkkeelliseen korvaushoitoon sekä hoito- ja rekisteritietojen käyttöön tutkimuksessa.

Näyteluennossaan Jyväskylässä 24.8 Pitkänen painotti käytännön työelämää lähellä olevan tutkimuksen merkitystä. Tutkimukseen perustuvalle tiedolle on kysyntää. Menetelmien on kuitenkin sovelluttava arjen työvälineiksi. Osana asiakastyötä kirjatun tiedon ammattitaitoinen suunnittelu ja analysoiminen voi hyödyttää merkittävästi hoitotyön kehittämistä sekä järjestötoimijoiden arkea.

Pitkänen toimii hankekoordinaattorina Arjen toimintakyky -hankkeessa, jossa tavoitteena on auttaa järjestöjä toimintoihin osallistujien toimintakyvyn muutosten seuraamisessa. Hän tekee tutkimustyötä Alkoholitutkimussäätiön apurahatutkijana sekä toimii YK:n huumeviraston (UNODC) konsulttina tehtävänään syrjäseutuja koskevan huumehoidon mallin toteuttamisen arviointi Afganistanissa. Kansainvälisestä yhteistyöstä voi mainita vierailut Newcastlen ja Madridin yliopistoissa sekä toimimisen luottamushenkilönä päihdeongelmaisten läheisiä koskevan tutkimuksen kansainvälisessä verkostossa AFINetissä.

Lisätietoa

vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, p. 041 5178 678, tuuli.pitkanen(at)a-klinikka.fi, A-klinikkasäätiö

Linkki julkaisuihin.