Previct on terveysteknologiaratkaisu, joka sisältää verkkopalvelun, puhelinsovelluksen ja taskukokoisen alkometrin. Previctiä käytetään työkaluna ammattilaisen tarjoaman hoidon tai palvelun rinnalla.

Ammattilainen saa käyttöönsä verkkopalvelun, jonka kautta hän seuraa potilaidensa vointia. Verkkopalvelussa näkee yhdellä silmäyksellä kaikkien potilaiden tilanteen.

Potilas lataa puhelimeensa Previct-sovelluksen hyvinvointinsa seurantaan. Sovelluksessa potilas voi vastata vointiaan kokeviin kysymyksiin, tehdä tehtäviä ja pitää päiväkirjaa. Sovellukseen voi kirjata myös vertaistukiryhmien kokoukset.

Lisäksi potilas saa käyttöönsä taskukoisen alkometrin, jolla tehdään päivittäin puhallustestejä. Puhallustestin aikana puhelimella otettava kuva todistaa puhaltajan henkilöllisyyden.

Yksityiskohtaista tietoa potilaan voinnista

Kaikki tieto siirtyy työntekijälle reaaliajassa. Previct antaa yksityiskohtaista, helposti tulkittavaa tietoa potilaan voinnista, mikä mahdollistaa potilaan tukemisen uudella tavalla.

Previctin avulla työntekijä voi tunnistaa potilaan retkahdusriskin etukäteen reaaliaikaisen tiedon ja käyttäytymisanalyysin pohjalta. Palvelu käyttää mittausten – puhallustestit, niiden väliin jäävä aika ja väliin jääneet testit – tuloksia laskiessaan raittiusindeksiä. Indeksi kertoo, kuinka suuri retkahdusriski potilaalla kulloinkin on. Tarvittaessa tilanteeseen voidaan puuttua nopeasti, jos retkahdusriski näyttää ilmeiseltä.

Useimmiten mittaukset vaativat sitä, että työntekijä ja potilas ovat samassa paikassa. Previctin avulla potilas voi vastata kysymyksiin ja tehdä puhallustestit kätevästi paikasta riippumatta.

Nykyaikainen ratkaisu

Previct on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka valmistaja on Kontigo Care. Kontigo Care on ruotsalainen terveysteknologian kehittäjä, ja Previct on laajasti käytössä Ruotsissa. Suomessa Previct on saatavilla vain A-klinikka Oy:n kautta.

Lue lisää