Avohoitoklinikat

A-klinikka palvelee erilaisista päihde- ja muista riippuvuusongelmista kärsiviä sekä heidän läheisiään. Hoitotavoitteet sekä hoito-/työskentelytavat ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat asiakkaan elämäntilanteen, ongelmien, tarpeiden ja voimavarojen mukaan.

Hoidossa käsitellään päihteisiin ja muihin riippuvuuksiin liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä järjestetään tarvittaessa tukitoimia ja jatkohoitoa. A-klinikoilla hoidetaan myös päihteidenkäytöstä aiheutuneita vieroitusoireita sekä annetaan avokatkaisuhoitoa, jolloin asiakas viettää illat ja yöt kotonaan. Lääkehoidon tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

Hoito on luottamuksellista, ja käynnit klinikalla ovat asiakkaalle maksuttomia.

A-klinikalle ei tarvita lähetettä, vaan ajan voi varata itse. Useilla klinikoilla on myös päivystysaika, jolloin hoitoon voi tulla ilman ajanvarausta.

Ellei paikkakunnalla ole erityisesti nuorille suunnattuja päihdehuollon avopalvelupaikkoja, A-klinikalla hoidetaan myös nuoria.