A-klinikka Espoo

Palvelut on tarkoitettu yli 18-vuotiaille päihde- ja muista riippuvuuksista, kuten liikapelaamisesta kärsiville asiakkaille. Palveluihin hakeudutaan kotikunnan päihde- ja mielenterveyspalveluiden kautta.

A-klinikka tarjoaa ajokelpoisuuteen liittyvää päihderiippuvuusarviointia sekä työ- ja toimintakyvyn arviointia. Lisäksi palveluita tarjotaan työpaikalta hoitoon ohjatuille sekä rikosseuraamusvirastosta päihdekuntoutukseen ohjatuille henkilöille. Saatavilla on myös verkkoterapiaa, joka mahdollistaa hoidon ajasta ja paikasta riippumatta. 

Miten hoitoon pääsee

A-klinikka Espoon palveluihin hakeudutaan asiakkaan oman kotikunnan päihde- ja mielenterveyspalveluiden kautta, missä tehdään hoidon tarpeen arviointi ja myönnetään maksusitoumus asiakkaan tarpeiden mukaisiin palveluihin. Palvelut voi maksaa myös itse.

Yhteystiedot 

Leppävaarankatu 10, 3. krs, 02600 Espoo
puh. 045 6577 464
fax (09) 276 7299

Avoinna klo 8–15.30

Mitä hoidossa tavoitellaan 

A-klinikka Espoo ehkäisee ja vähentää päihteiden haitallista käyttöä sekä hoitaa asiakkaiden päihde- ja toiminnallisista riippuvuuksista aiheutuneita haittoja. Palvelut muodostuvat yksilötyöstä, pari- ja perhetapaamisista, hoidollisista ryhmistä sekä verkostotyöstä. Hoidollisena viitekehyksenä on ratkaisukeskeinen ja kognitiivis-behavioraalinen menetelmä.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy