A-klinikka Kotka

Tarjoamme apua alkoholi-, huume-, lääke-, peli- tai muista riippuvuuksista irrottautumiseen sekä mielenterveyteen ja arjen hallintaan liittyviin haasteisiin. 

Palveluvalikoimaan kuuluu avokatkaisu, opioidikorvaushoito, lääkäripalvelut, terapiakeskustelut, pari-, perhe- ja verkostotapaamiset sekä verkkoterapia. Voit hakeutua palveluihin itsemaksavana asiakkaana ottamalla yhteyttä puhelimitse.

Henkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. 

Miten hoitoon pääsee

Ota yhteyttä A-klinikka Kotkan numeroon 040 1368 200 (arkisin klo 8–16). Hakeutuminen vain ajanvarauksella. Palvelut ovat maksullisia.

Yhteystiedot 

Turvalantie 2, 48700 Kotka
puh. 040 1368 200 (arkisin klo 8–16)

Seuraa Facebookissa: www.facebook.com/aklinikkakotka

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Tavoitteena on asiakkaan päihteiden käytön väheneminen tai loppuminen, sosiaalinen ja terveydellinen kuntoutuminen, toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen sekä elämäntilanteen kohentuminen. Kunkin asiakkaan hoidon tavoitteet ovat yksilöllisiä. Hoidossa edetään yhdessä asiakkaan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.

Hoitomuotoina käytetään muun muassa yksilö-, pari- ja perhetapaamisia, lääkehoitoa, korva-akupunktiota ja fysioakustista hoitoa.

Hoidossa korostamme luottamuksellista yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy