A-klinikka Kouvola

Tarjoamme maksutonta hoitoa ja tukea päihde-, peli- ja muihin riippuvuuksiin sekä mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyviin haasteisiin. Palveluihimme voivat tulla myös läheiset ja alle 18-vuotiaat nuoret.

Hoidossa korostamme luottamuksellista yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Asiakkuus perustuu vapaaehtoisuuteen. Henkilökuntamme koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista.

Palveluihimme sisältyvät avokatkaisu, lääkäripalvelut, keskustelukäynnit, pari-, perhe- ja verkostotapaamiset, lastensuojeluyhteistyö, verkkohoito, tukihoitona korva-akupunktio sekä koulutus.

Miten hoitoon pääsee

Hoitoon voi hakeutua varaamalla ajan numerosta 040 1368 270 tai tulemalla A-klinikalle päivystysaikana maanantaista perjantaihin klo 9–12. Ajanvarauksella on mahdollista asioida myös klo 16 jälkeen. Lähetettä ei tarvita. 

Yhteystiedot 

Oikokatu 2 B, 45100 Kouvola
puh. 040 1368 270
fax (05) 3794 640

Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9–12

Seuraa A-klinikka Kouvolaa Twitterissä: www.twitter.com/klinikkakvl

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Tavoitteena on asiakkaan päihteiden käytön väheneminen tai loppuminen, sosiaalinen ja terveydellinen kuntoutuminen, toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen sekä elämäntilanteen kohentuminen. Kunkin asiakkaan hoidon tavoitteet ovat yksilöllisiä. Hoidossa edetään yhdessä asiakkaan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.

Palvelut muodostuvat suunnitelmallisesta yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmähoidosta, lääkinnällisestä hoidosta ja neuvonnasta sekä lyhytaikaisesta vieroitushoidosta. 

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy