A-klinikka Kouvola

Palveluja tarjotaan päihde- ja muista riippuvuusongelmista kärsiville henkilöille ja heidän läheisilleen.

A-klinikalla hoidetaan myös alle 18-vuotiaita hoitoa tarvitsevia nuoria. Nuorten hoidossa korostuu moniammatillinen yhteistyö yli toimijarajojen sekä yhteistyö nuoren vanhempien kanssa.

Yhteystiedot 

Oikokatu 2 B, 45100 Kouvola
puh. 040 1368 270
fax (05) 3794 640

Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9–12

Seuraa A-klinikka Kouvolaa Twitterissä!

Miten hakeudun 

Hoitoon voi hakeutua varaamalla ajan numerosta 040 1368 270 tai tulemalla A-klinikalle päivystysaikoina, jolloin ajanvarausta ei tarvita. Ajanvarauksella on mahdollista asioida myös klo 16 jälkeen. 

Lähetettä ei tarvita. Hoito on pääosin maksutonta.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Tavoitteena on asiakkaan päihteiden käytön väheneminen tai loppuminen, sosiaalinen ja terveydellinen kuntoutuminen, toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistuminen sekä elämäntilanteen kohentuminen. Kunkin asiakkaan hoidon tavoitteet ovat yksilöllisiä. Hoidossa edetään yhdessä asiakkaan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.

Palvelut muodostuvat suunnitelmallisesta yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmähoidosta, lääkinnällisestä hoidosta ja neuvonnasta sekä lyhytaikaisesta vieroitushoidosta. 

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy