A-klinikka Mikkeli

Tarjoamme palveluita yli 18-vuotiaille päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen.

A-klinikalta saa ohjausta ja neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia, avokatkaisu- ja avovieroitushoitoa sekä tapaamisia yksilöille, pareille ja perheille. Lisäksi järjestetään hoidollisia ja toiminnallisia ryhmiä sekä avokuntoutuskursseja. A-klinikka tarjoaa myös opioidikorvaushoitoa.

A-klinikalla tehdään ajokelpoisuuteen liittyvää päihderiippuvuusarviointia sekä tarjotaan työstä hoitoon ohjattujen palveluita. Verkostotyötä tehdään yhdessä asiakkaan läheisistä tai viranomaisista koostuvan tukiverkoston kanssa.

A-klinikka Mikkelin toiminta siirtyy liikkeenluovutuksella Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essotelle 1.1.2018 alkaen.

Yhteystiedot 

Maaherrankatu 36 B, 50100 Mikkeli
puh. 040 1677 778
fax (015) 7600 605
www.mikkelinaklinikka.fi

Palvelemme

Maanantaista torstaihin klo 8–14
Perjantaisin klo 8–13

Päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta arkisin klo 8.15–10.30

Miten hakeudun 

A-klinikalle ei tarvita lähetettä, ajan voi varata numerosta 040 1677 778. Hoitoon voi tulla myös ilman ajanvarausta päivystysvastaanotolle arkisin klo 8.15–10.30. Päivystysvastaanoton palveluihin sisältyvät mm. avokatkaisuhoidot, avovieroitushoidot, päihdetestaukset ja alkoholikatkaisuhoitoon lähettäminen.

Käynnit ovat maksuttomia Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kuntien asukkaille.

A-klinikalla voi asioida yksin tai yhdessä läheisen kanssa. Hoitosuhde alkaa elämäntilanteen kartoituksella ja hoidon tarpeen arvioinnilla. Joskus jo pelkkä tilanteen selvittely tuo riittävän avun.

Esite (pdf)

Mitä hoidossa tavoitellaan 

A-klinikka Mikkeli on riippuvuusongelmien hoitoon erikoistunut avohoidon yksikkö. Tavoitteena on ehkäistä erilaisten riippuvuusongelmien syntymistä sekä vähentää päihteiden haitallista käyttöä ja toiminnallisista riippuvuuksista aiheutuneita haittoja. Palveluilla autetaan ja tuetaan asiakkaita muutostyöskentelyssä.

Koska riippuvuusongelmat ja ihmiset itsessään ovat erilaisia, ei A-klinikalla toteuteta yhtä ainoaa, kaikille tarjottavaa hoito-ohjelmaa. Asiakas osallistuu itse hoitonsa suunnitteluun ja arviointiin. Pidempiaikaisessa hoitosuhteessa keskitytään asiakkaan tavoitteiden suuntaiseen psykososiaaliseen muutostyöskentelyyn.

A-klinikalla toteutetun opioidikorvaushoidon perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti palveluita opioidiriippuvaisille henkilöille, jotka on korvaushoidon tarpeen arvioinnin jälkeen ohjattu viranomaispäätöksellä korvaushoitoon. Korvaushoito perustuu aina kirjalliseen hoitosopimukseen ja -suunnitelmaan. Kuntouttavan korvaushoidon tavoitteena on asiakkaan motivoituminen päihteettömyyteen ja kokonaisvaltainen elämänlaadun ja -hallinnan parantuminen. Haittoja vähentävässä korvaushoidossa pyritään parantamaan asiakkaan elämänlaatua ja vähentämään päihteiden käytöstä johtuvia haittoja.  

Avokuntoutuskurssi

Seuraava avokuntoutuskurssi syksyllä 2017

Avokuntoutuskurssi on tarkoitettu riippuvuusongelmista kuntoutuville ihmisille. Kurssi on perinteistä avohoitoa tiiviimpi neljän viikon mittainen kuntoutusjakso, jonka tarkoituksena on vahvistaa ihmisen omaa elämänhallintaa ja muutostyöskentelyä.

Tavoitteena on, että kurssilainen löytää valmiuksia ja uusia keinoja muuttaa riippuvuuskäyttäytymistään ja saa eväitä arjenhallintaan. Kurssilaiselle tarjotaan mahdollisuus tarkastella omaa riippuvuuskäyttäytymistään ja sen vaikutusta elämän eri osa-alueisiin. Tämä tehdään yhdessä vertaisten ja kurssinohjaajien kanssa luottamuksellisessa ilmapiirissä. Jokaisen kurssilaisen kanssa laaditaan avokuntoutussuunnitelma, joka päivitetään kurssin päätyttyä.

Kurssille haetaan hakulomakkeella (pdf), joka palautetaan A-klinikalle. Hakijat ennakkohaastatellaan. Kurssille valitaan 10–12 kurssilaista.

Lisätietoja kurssista

Kaija Smolander, kaija.smolander(at)a-klinikka.fi, puh. 040 1677 778

Ryhmät

Korva-akupunktioryhmä

A-klinikan korva-akupunktioryhmä maanantaisin ja torstaisin klo 9. Ryhmässä käytetään viiden korva-akupunktiopisteen menetelmää, joka soveltuu akuuttien vieroitusoireiden hoitoon sekä pidempiaikaiseen kuntoutukseen muun hoidon rinnalla.

Hoito toteutetaan hiljaisessa, avoimessa ryhmässä. Akupunktioneuloja pidetään yhteensä noin 45 minuuttia. Tupakointia ja kahvin juontia tulee välttää puoli tuntia ennen ja jälkeen akupunktiohoidon.

Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

A-klinikka Mikkeli tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille konsultaatiota riippuvuusongelmien tunnistamiseen, puheeksiottoon ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi riippuvuustyön asiantuntemusta vaativassa asiakastapaamisessa voidaan toimia työparina.

A-klinikka järjestää tilaajan toiveiden mukaista paikallista koulutusta. Koulutusteemoja voivat olla esimerkiksi riippuvuusongelmiin liittyvän tietotaidon päivittäminen, ongelmien tunnistamiseen, puheeksiottoon ja hoitoon liittyvän osaamisen vahvistaminen tai hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen.

Tarjoamme myös työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kokemusasiantuntijoille sekä vertaistoimijoille. Yksilöille ja ryhmille tarkoitetun työnohjauksen viitekehyksenä on voimavarakeskeisyys. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden tarkastella omaa suhdettaan työhön sekä etsiä ja tutkia vaihtoehtoisia tapoja ajatella, olla ja toimia. Ohjauksessa keskitytään onnistumisiin ja voimavaroihin, siihen mikä on hyvää, ehjää ja toimivaa.

Työnohjaus perustuu luottamukseen. Sen tavoitteet sovitaan aina työnohjattavan tai työnohjausryhmän kanssa. Työnohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa tarkemmat reunaehdot sovitaan yhdessä. Noin kerran kuukaudessa järjestettävät tapaamiset kestävät yleensä tunnista puoleentoista.

Lisätietoja koulutus- ja asiantuntijapalveluista

Kaija Smolander, kaija.smolander(at)a-klinikka.fi, puh. 040 1677 778 tai 050 5625 483

Henkilökuntamme

Työryhmään kuuluvat palveluesimies, sairaanhoitajat, lääkäri ja toimistosihteeri.

Lisätietoja 

palvelupäällikkö Eija Ruokonen, puh. 050 4300 532
vs. palveluesimies Kaija Smolander, puh. 050 5625 483

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelupaikkoja ja tutustumiskäyntejä voi tiedustella Kaija Smolanderilta, puh. 050 5625 483.

Palveluntuottaja 
A-klinikkasäätiö