Hämeenlinnan seudun ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna koordinoi Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seudun ehkäisevää työtä.

Paikallisia alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja ehkäistään Pakka-yhteistyöllä, joka on tutkitusti tehokasta. Säännöllisesti järjestettävä Päihdefoorumi tarjoaa asukkaille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin päihteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Seudun päihdeoloista saadaan tietoa vuosittain toteutettavalla Päihdeasennekyselyllä.

Tapahtumat

Menneet

Yhteystiedot 

Viipurintie 1–3 G, 13200 Hämeenlinna
Koordinaattori Paula Meskanen, puh. 050 592 1455

Seuraa ehkäisevän päihdetyön yksikköä Twitterissä ja Facebookissa

Ehkäisevällä työllä kestävää hyvinvointia

Laaja-alaisella yhteistyöllä, yhteisöjä vahvistamalla ja kuntalaisten elinoloihin vaikuttamalla saavutetaan kestävää hyvinvointia. Ehkäisevä työ kohdistetaan koko väestöön ja kaikkiin ikäryhmiin, lapsista vanhuksiin. Tavoitteena on vaikuttaa päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin dialogissa asukkaiden kanssa. 

Ehkäisevässä työssä vahvistetaan päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä. Huomiota kiinnitetään lisäksi riskitekijöihin, päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, kysyntään ja tarjontaan. Tuloksista raportoidaan säännöllisesti seudun toimijoille ja tiedotusvälineille.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja tasa-arvoa tukemalla sekä hyvinvointieroja kaventamalla voidaan ehkäistä niin päihdeongelmien kehittymistä kuin haittojen muodostumista yksilölle, läheisille tai yhteiskunnalle.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy