Hämeenlinnan seudun ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna koordinoi Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seudun ehkäisevää työtä.

Paikallisia alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja ehkäistään Pakka-yhteistyöllä, joka on tutkitusti tehokasta. Säännöllisesti järjestettävä Päihdefoorumi tarjoaa asukkaille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin päihteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Päihdeoloista saadaan tietoa vuosittain toteutettavalla Päihdeasennekyselyllä.

Vastaa Päihdeasennekyselyyn ja tuo äänesi kuuluviin

Kutsumme kaikki Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seudun asukkaat vastaamaan Päihdeasennekyselyyn 2017. Kyselyllä tuodaan kuntalaisten ääni kuuluviin ja annetaan mahdollisuus vaikuttaa.

Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta: www.webropolsurveys.com/S/945B15A02F2D16B5.par

Vastaukset ovat nimettömiä ja luottamuksellisia. Kysely on avoinna 6.11.–31.12.2017. 

Kyselylomakkeen voi myös tulostaa (pdf) ja postittaa osoitteeseen Ehkäisevä päihdetyö/A-klinikkasäätiö, Viipurintie 1–3 G, 4. krs, 13200 Hämeenlinna (Viipurintien terveysasema).

Päihdeasennekysely toteutetaan vuosittain, se on vakiintunut osa seudullista ehkäisevää päihdetyötä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ehkäisevän työn kehittämisessä ja suunnittelussa. Tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia.

Päihdeasennekysely käynnistetään Ehkäisevän päihdetyön viikolla 45. Viikon teemana on tänä vuonna "Koska on hyvä hetki – Ota päihteet puheeksi”. Hämeenlinnan seudun ehkäisevä päihdetyö haluaa ottaa kuntalaiset mukaan ehkäisevään työhön sekä mielenterveys- ja päihdeasioista käytävään keskusteluun. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille.

Ajankohtaiset tapahtumat

Yhteystiedot 

Viipurintie 1–3 G, 13200 Hämeenlinna
Koordinaattori Paula Meskanen, puh. 050 592 1455
Koordinaattori, ohjaaja Klaus Olsen, puh. 040 869 6253

Seuraa ehkäisevän päihdetyön yksikköä Twitterissä ja Facebookissa

Ehkäisevällä työllä kestävää hyvinvointia

Laaja-alaisella yhteistyöllä, yhteisöjä vahvistamalla ja kuntalaisten elinoloihin vaikuttamalla saavutetaan kestävää hyvinvointia. Ehkäisevä työ kohdistetaan koko väestöön ja kaikkiin ikäryhmiin, lapsista vanhuksiin. Tavoitteena on vaikuttaa päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin dialogissa asukkaiden kanssa. 

Ehkäisevässä työssä vahvistetaan päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä. Huomiota kiinnitetään lisäksi riskitekijöihin, päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, kysyntään ja tarjontaan. Tuloksista raportoidaan säännöllisesti seudun toimijoille ja tiedotusvälineille.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja tasa-arvoa tukemalla sekä hyvinvointieroja kaventamalla voidaan ehkäistä niin päihdeongelmien kehittymistä kuin haittojen muodostumista yksilölle, läheisille tai yhteiskunnalle.

Palveluntuottaja 
A-klinikkasäätiö