Korvaushoitoklinikat

Korvaushoitoklinikat ovat opiaattiriippuvaisten avohoitoyksikköjä, jossa hoito sisältää metadonia tai buprenorfiini-naloksonia sisältävän lääkityksen ja psykososiaalista tukea. Hoitoa edeltää hoidon tarpeen arviointi.