K-klinikka Espoo

Yli 18-vuotiaat opioidiriippuvaiset henkilöt voivat ohjautua Espoon K-klinikalle viranomaisen päätöksellä korvaushoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Kuntouttavaa ja haittoja vähentävää korvaushoitoa toteutetaan korvaushoito-ohjelman mukaisesti. Asiakkaan yksilölliset hoidon tarpeet huomioidaan hoidossa.

Asiakas voi osallistua ryhmiin, joita kokoontuu säännöllisesti.

Yhteystiedot 

Leppävaarankatu 10, 3. krs, 02600 Espoo
puh. 045 6577 464 (vaihde)
fax (09) 2767 299

Kuntouttava korvaushoito puh. 045 6579 013
Haittoja vähentävä korvaushoito puh. 040 5731 824

Avoinna klo 8–15.30

Miten hakeudun 

Asiakas hakeutuu korvaushoidon tarpeenarviointiin oman kunnan päihdepalveluiden tai terveysaseman kautta. Arviointia varten tarvitaan lääkärin lähete. Arviointi tehdään kunnan siihen osoittamalla taholla. Arvioinnissa määritellään hoito-ohjelma, käytettävä korvaushoitolääke ja korvaushoidon toteuttava yksikkö.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Kuntouttavan korvaushoidon tavoitteena on asiakkaan motivoituminen päihteettömyyteen ja kokonaisvaltainen elämänhallinnan paraneminen. Haittoja vähentävän korvaushoidon tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun paraneminen ja päihteiden käytöstä johtuvien haittojen väheneminen. Viitekehyksinä ovat kognitiivis-behavioraalinen ja yhteisöhoidon menetelmä.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy