K-klinikka Hämeenlinna

Lääkeavusteista psykososiaalista hoitoa tarjotaan vieroitus- ja korvaushoitoa tarvitseville opioidiriippuvaisille henkilöille.

Yhteystiedot 

Viipurintie 1–3 G, 13200 Hämeenlinna
puh. 050 509 1581

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jota toteutetaan ja arvioidaan yhdessä. Hoidon kesto on yksilöllinen ja perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan.

Korvaushoito perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 33/2008 opioidiriippuvaisten henkilöiden vieroitus- ja korvaushoidosta.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy