K-klinikka Hamina

Korvaushoidossa voivat asioida yli 18-vuotiaat opioidiriippuvaiset asiakkaat, joiden tarve opioidikorvaushoitoon on arvioitu.

Yhteystiedot 

Reutsinkatu 7, 49400 Hamina
puh. 040 1368 260

Miten hakeudun 

Hoitoon voi hakeutua Haminan kunnan terveysaseman kautta.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Yksikössä toteutetaan sekä kuntouttavaa että haittoja vähentävää korvaushoitoa. Hoito-ohjelmiin sisältyy lääkinnällistä ja psykososiaalista kuntoutusta sekä palveluohjausta. Opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoito on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaista.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy