K-klinikka Helsinki Toinen linja

K-klinikka palvelee yli 18-vuotiaita opioidiriippuvaisia, joiden korvaushoidon tarve on arvioitu. Asiakkaan kotikunta tekee korvaushoidon tarpeen arvioinnin omana toimintanaan.

Arvioinnin jälkeen asiakas ohjataan kuntouttavaan tai haittojen vähentämiseen pyrkivään hoito-ohjelmaan. Kuntouttavan korvaushoidon tavoitteena on asiakkaan motivoituminen päihteettömyyteen ja elämänhallinnan kokonaisvaltainen paraneminen. Haittoja vähentävässä hoito-ohjelmassa tavoitteena on huumeiden käytöstä aiheutuneiden haittojen vähentäminen sekä asiakkaan syrjäytymisen ehkäisy ja elämänlaadun paraneminen.

Tavoitteet määritellään hoito-ohjelman mukaisesti ja yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa. 

A-klinikka Oy toteuttaa korvaushoitoa Helsingissä kolmessa toimipisteessä.

Miten hoitoon pääsee

Hoitoon hakeudutaan oman kunnan terveys- ja sosiaalipalveluiden ohjaamana.

Yhteystiedot 

Toinen linja 15, 00530 Helsinki
puh. 040 6881 000
fax (09) 7268 8081

Palvelumuotoja

  • Lääkehoito metadonilla tai buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmällä
  • Hoitosuunnitelma ja sen arviointi
  • Omahoitajatapaamiset
  • Lääkärin vastaanotot
  • Sairaanhoitajan ja sosiaaliohjaajan päivystysvastaanotot
  • Päihdeseulat
  • Vertaistuki ja -toiminta pienyhteisöissä 
  • Ryhmätoimintaa
  • Verkostotyö
  • Palveluohjaus

Hoidon sisältö vaihtelee hoito-ohjelman mukaan. 

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy