K-klinikka Kotka

Korvaushoidossa voivat asioida yli 18-vuotiaat opioidiriippuvaiset asiakkaat, joiden tarve opioidikorvaushoitoon on arvioitu.

Yhteystiedot 

Turvalantie 2, 48700 Kotka
puh. 040 1368 200

Miten hakeudun 

Hoitoon voi hakeutua Kotkan kunnan terveysaseman ja Kotkan kaupungin Miepä-keskuksen kautta.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Yksikössä toteutetaan sekä kuntouttavaa että haittoja vähentävää korvaushoitoa. Hoito-ohjelmiin sisältyy lääkinnällistä ja psykososiaalista kuntoutusta sekä palveluohjausta. Opioidiriippuvaisten korvaus- ja vieroitushoito on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaista.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy