K-klinikka Kouvola

Korvaushoitoklinikan palveluissa hoidetaan hoidontarpeen arvioinnissa hoitoon hyväksyttyjä, vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuneita opioidiriippuvaisia henkilöitä.

Yhteystiedot 

Kuusankoskenkatu 4 B, 45700 Kuusankoski
puh. 040 1368 170

Miten hakeudun 

Hoito on tarkoitettu henkilöille, joiden tarve opioidikorvaushoitoon on arvioitu. Hoidontarpeen arvioinnista saa tietoa ottamalla yhteyttä A-klinikka Kouvolaan.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Hoito toteutetaan valvottuna lääkehoitona ja psykososiaalisena kuntoutuksena. Hoidossa huomioidaan asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti. Psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen tilan seuraaminen, hoidon suunnittelu ja sen toteuttaminen tehdään tarvittaessa yhteistyössä kunnan muiden palvelujen kanssa. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy