K-klinikka Kouvola

K-klinikan palveluissa hoidetaan hoidon tarpeen arvioinnissa hoitoon hyväksyttyjä, vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuneita opioidiriippuvaisia henkilöitä.

Miten hoitoon pääsee

Hoito on tarkoitettu henkilöille, joiden tarve opioidikorvaushoitoon on arvioitu. Hoidon tarpeen arvioinnista saa tietoa ottamalla yhteyttä A-klinikka Kouvolaan.

Yhteystiedot 

Kuusankoskenkatu 4 B, 45700 Kuusankoski
puh. 040 1368 170

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Hoito toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti valvottuna lääkehoitona ja psykososiaalisena kuntoutuksena.

Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, ja hoidossa huomioidaan asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti. Psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen tilan seuraaminen, hoidon suunnittelu ja sen toteuttaminen tehdään tarvittaessa yhteistyössä kunnan muiden palvelujen kanssa.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy