K-klinikka Lahti

Korvaushoidon tavoitteena on kuntouttaminen ja päihteettömyys tai opioidiriippuvuuden haittojen vähentäminen ja asiakkaan elämänlaadun paraneminen.

Yhteystiedot 

Pitkämäenkatu 4, 15300 Lahti
puh. 040 1485 381 (ma–to klo 8-16, pe klo 8-15)

Miten hakeudun 

K-klinikalle hakeudutaan ottamalla yhteyttä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän mielenterveys- ja päihdepalveluihin: www.phhyky.fi/fi/terveyspalvelut/terveysasemat/lahti/mielenterveys-ja-paihdepalvelut

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Hoito pohjautuu lääkeavusteiseen psykososiaaliseen hoitoon. Hoito-ohjelmiin sisältyy lääkinnällistä ja psykososiaalista kuntoutusta sekä palveluohjausta. Hoito perustuu kirjalliseen suunnitelmaan, jossa lääkehoidon lisäksi määritellään yksilöllinen hoidon tavoite, asiakkaan muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito, kuntoutus ja seuranta. Asiakas sitoutuu hoitosuunnitelmaan allekirjoituksellaan.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy