K-klinikka Lahti

Korvaushoito on opioidiriippuvaisen hoitoa, jossa käytetään apuna buprenorfiinia tai metadonia sisältäviä lääkevalmisteita ja jossa tavoitteena on joko kuntoutuminen ja päihteettömyys, tai haittojen väheneminen ja asiakkaan elämän laadun paraneminen

Miten hoitoon pääsee

K-klinikalle hakeudutaan ottamalla yhteyttä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän mielenterveys- ja päihdepalveluihin: www.phhyky.fi/fi/terveyspalvelut/terveysasemat/lahti/mielenterveys-ja-paihdepalvelut

Yhteystiedot 

Pitkämäenkatu 4, 15300 Lahti
puh. 040 1485 381 (ma–to klo 8–16, pe klo 8–15)

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Hoito pohjautuu lääkeavusteiseen psykososiaaliseen hoitoon. Hoito-ohjelmiin sisältyy lääkinnällistä ja psykososiaalista kuntoutusta sekä palveluohjausta. Hoito perustuu kirjalliseen suunnitelmaan, jossa lääkehoidon lisäksi määritellään yksilöllinen hoidon tavoite, asiakkaan muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito, kuntoutus ja seuranta. Asiakas sitoutuu hoitosuunnitelmaan allekirjoituksellaan. (Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito)

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy