K-klinikka Lahti

Korvaushoidon tavoitteena on kuntouttaminen ja päihteettömyys tai opioidiriippuvuuden haittojen vähentäminen ja asiakkaan elämänlaadun paraneminen.

Yhteystiedot 

Launeenkatu 74, 15610 Lahti
puh. 045 6579 253, 045 6579 252, 045 1393 706 ja 040 1485 381 (ma–pe klo 12–13)

Miten hakeudun 

K-klinikalle hakeudutaan ottamalla yhteyttä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän mielenterveys- ja päihdepalveluihin: www.phhyky.fi/fi/terveyspalvelut/terveysasemat/lahti/mielenterveys-ja-paihdepalvelut

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Hoito pohjautuu lääkeavusteiseen psykososiaaliseen hoitoon. Hoito-ohjelmiin sisältyy lääkinnällistä ja psykososiaalista kuntoutusta sekä palveluohjausta. Hoito perustuu kirjalliseen suunnitelmaan, jossa lääkehoidon lisäksi määritellään yksilöllinen hoidon tavoite, asiakkaan muu lääketieteellinen ja psykososiaalinen hoito, kuntoutus ja seuranta. Asiakas sitoutuu hoitosuunnitelmaan allekirjoituksellaan.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy