Nuorten palvelut

Nuorten palvelut tarjoavat nuorille ja heidän läheisilleen apua päihde- ja riippuvuusongelmiin sekä laajemminkin erilaisiin nuoruusikään liittyviin kriiseihin.

Ongelmien taustalla voi olla alkoholi, huumeet, pelaaminen tai muu toiminnallinen riippuvuus. Mielenterveysongelmien samanaikainen hoito onnistuu hyvin.