Nuorisoasema Espoo

Nuorisoasema palvelee 13–22-vuotiaita ja heidän läheisiään. Palvelut on tarkoitettu nuorille, joilla on huoli omasta tai läheisen riippuvuudesta, sekä vanhemmille, jotka ovat huolissaan lapsensa riippuvuudesta.

Apua on tarjolla myös muihin nuoruusikään liittyviin kriiseihin, jotka voivat ilmetä muun muassa ongelmina perheessä, koulunkäynnissä tai lievinä psyykkisinä pulmina.

Yhteystiedot 

Leppävaarankatu 10, 5. krs, 02600 Espoo
puh. 045 6577 464
fax (09) 2767 299

Psykologi Minna Ylönen p. 0405731963
Toimintaterapeutti Annina Nyberg-Hakala p. 0503577694

Yhteydenottopyynnöt tekstiviestillä tai sähköpostilla. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Avoinna klo 8–15.30

Avoinna klo 8–15.30

Miten hakeudun 

Nuorten palveluihin hakeudutaan Espoon kaupungin nuorisopoliklinikan Nupolin kautta, jonka palveluissa tehdään hoidontarpeen arvio ja myönnetään maksusitoumus nuoren tarpeen mukaisiin palveluihin. 

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Nuorten palveluiden perustehtävänä on ennaltaehkäistä ja hoitaa nuorten päihde- ja toiminnallisiin riippuvuuksiin liittyviä ongelmia. Hoidollisena viitekehyksenä on muun muassa perheterapeuttinen, ratkaisukeskeinen, kognitiivis-behavioraalinen ja psykodynaaminen menetelmä. Palvelut muodostuvat yksilö-, pari- ja perhetyöstä sekä ryhmistä.

Nuorten palvelut tarjoavat asiantuntijapalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä koulutoimen henkilökunnalle.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy