Hämeenlinnan seudun ehkäisevä päihdetyö

Laaja-alaisella yhteistyöllä, yhteisöjä vahvistamalla ja kuntalaisten elinoloihin vaikuttamalla saavutetaan kestävää hyvinvointia. Ehkäisevä työ kohdistetaan koko väestöön ja kaikkiin ikäryhmiin, lapsista vanhuksiin. Tavoitteena on vaikuttaa päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin dialogissa asukkaiden kanssa. 

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö koordinoi Hämeenlinnan seudun, Hattulan ja Janakkalan ehkäisevää työtä, kuten Pakka-yhteistyötä, joka on tutkitusti tehokas keino ehkäistä paikallisia alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja. Päihdefoorumi tarjoaa asukkaille säännöllisen mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin päihteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Päihdeoloista saadaan tietoa vuosittain tehtävällä päihdeasennekyselyllä.

Päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä vahvistetaan. Huomiota kiinnitetään lisäksi riskitekijöihin, päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, kysyntään ja tarjontaan. Tuloksista raportoidaan säännöllisesti seudun toimijoille ja tiedotusvälineille.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja tasa-arvoa tukemalla sekä hyvinvointieroja kaventamalla voidaan ehkäistä niin päihdeongelmien kehittymistä kuin haittojen muodostumista yksilölle, läheisille tai yhteiskunnalle.

Yhteystiedot 

Viipurintie 1–3 G, 13200 Hämeenlinna
Koordinaattori Paula Meskanen, puh. 050 592 1455

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö löytyy Twitteristä: @epthml ja Facebookista

Nuorten Selvis

Nuorten Selvis toimii Hämeenlinnan keskusta-alueella viikonloppujen iltoina klo 20.30 alkaen. Toiminta painottuu erityisesti juhlapyhien tai tapahtumien aikaan, jolloin kaupungilla liikkuu paljon nuoria.

Toiminnasta vastaa koordinaattori, jolla on sosiaali- ja/tai terveyspalveluiden asiantuntemusta. Päivystäjinä toimivat ovat sosiaali- ja/tai terveyspalveluissa työskenteleviä tai alan aikuisopiskelijoita.

Selvis-päivystäjät tavoitat vuoron aikana numeroista 040 8696 308 ja 040 5208 262.

Toiminnan keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat poliisi, nuorisotoimi, erilaiset järjestöt ja seurakunta.

Yhteystiedot

Koordinaattori, ohjaaja Klaus Olsen, puh. 040 869 6253

Palveluntuottaja 
A-klinikkasäätiö