Perhe- ja nuorten palvelut

Perhe- ja nuorten palvelut tarjoavat nuorille ja heidän läheisilleen apua päihde- ja riippuvuusongelmiin sekä laajemminkin erilaisiin nuoruusikään liittyviin kriiseihin.

Ongelmien taustalla voi olla alkoholi, huumeet, pelaaminen tai muu toiminnallinen riippuvuus. Hoidossa huomioidaan mielenterveysongelmat.