Stoppari Hamina

Stopparit tarjoavat laadukkaita sijaishuollon palveluita nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon. Toimipisteet sijaitsevat Haminassa ja Lahdessa.

Palvelut on tarkoitettu kiireellisesti sijoitetuille tai huostaan otetuille nuorille. Stoppari Haminan palveluihin sisältyvät hoidollinen pysäytys ja hoidon tarpeen arviointi sekä kuntouttava hoito. Palveluista muodostuu nuoren tarpeiden mukainen hoitoketju.

Pysäytyshoidon tavoitteena on pysäyttää nuoren haitallinen elämäntapa, kuten kasvuvaikeudet tai päihteiden käyttö. Hoidossa kartoitetaan nuoren elämäntilanne, tehdään hoidon tarpeen arviointi ja suunnitellaan jatkohoito yhdessä nuoren ja hänen verkostonsa kanssa.

Kuntouttavaa hoitoa päihde- ja mielenterveysongelmiin tarjotaan huostaan otetuille nuorille kodinomaisessa hoitoyhteisössä.

Stopparit ovat erikoistuneet nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien hoitoon ja kasvuvaikeuksissa tukemiseen. Tavoitteena on edistää nuorten ja heidän perheidensä kuntoutumista ja hyvinvointia. Hoidossa huomioidaan koko perheen näkökulma.

Hoitomenetelmät

Stoppareiden tarjoama hoito on yksilöllistä ja vaihtelee nuoren ja hänen perheensä elämäntilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Hoito muodostuu tiiviistä omaohjaajatyöskentelystä, yhteisöhoidollisista menetelmistä, hoidollisista ryhmistä ja verkostoyhteistyöstä. Perustana on laaja lastensuojelun ja päihdetyön erityisosaaminen.

Perhetyö

Stoppareissa perhetyö on tärkeä osa sijoitetun nuoren kuntouttavaa hoitoa ja vanhempien tukemista. Tavoitteena on tukea vuorovaikutusta perheenjäsenten välillä ja vahvistaa vanhempien uskoa omaan vanhemmuuteensa.

Paikkavaraukset

Stoppareihin voi hakeutua valtakunnallisesti kotikunnan sosiaalitoimen sijoittamana. Paikkavaraukset arkisin aluepäälliköltä, puh. 045 6579 012. Viikonloppuisin ja kriisitilanteissa varaukset suoraan toimipisteistä.

Yhteystiedot 

Reutsinkatu 9, 49400 Hamina
puh. 040 7425 091 (pysäytys- ja arviointiosasto)
puh. 040 7425 092 (kuntoutumisosasto)
www.stopparit.fi

Lisätietoja

Aluepäällikkö Mika Hallberg, puh. 045 6579 012, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy