Asumispalvelut

Palveluasunnot ovat usein kuntoutumisyksikön toimintaan liittyviä asuntoja. Ne on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat asumisensa tueksi erilaisia jokapäiväiseen selviytymiseen liittyviä palveluja, kuten ravitsemus- ja hoitopalveluja. Asumiskustannuksista peritään vuokra ja mahdollisista ravitsemuspalveluista korvaus.

Tehostettua palveluasumista tarjotaan Salossa, Hämeenlinnassa ja Pyhtäällä.

Tuettu asuminen on tarkoitettu itsenäiseen asumiseen pyrkiville. Tukiasumiseen liittyy yleensä hoitosuhde esimerkiksi A-klinikkaan. Tukiasumisen avulla opetellaan itsenäistä asumista ja elämää ja saadaan tukea päihdeongelmista toipumiseen. Tukiasunnoista vastaava työntekijä tukee asumista ja elämänhallintaa. Asumisen kustannuksista vastaa asukas itse ja vuokrataso noudattaa vallitsevia vuokrakustannuksia.