A-klinikkakoti palveluasuminen Pyhtää

A-klinikkakoti (ent. Kuntoutumiskoti) tarjoaa osittain toimintakykyisille päihde- ja mielenterveysongelmaisille valvotun ympäristön päihteettömän elämäntavan tukemiseksi. Toiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja auttaa elämänhallinnassa. A-klinikkakodin tarjoama hoito on asiakaslähtöistä.

Henkilökunta vastaa arjen pyörittämisestä ja asukkaiden lääkehoidosta sekä seuraa heidän fyysistä ja psyykkistä terveydentilaansa. A-klinikkakoti tarjoaa ravintopalvelun sekä tukea ja ohjausta arkipäivän asioissa, päihteettömyydessä ja omatoimisuudessa.

A-klinikkakodissa on 17 paikkaa.

Miten palveluun pääsee

Asiakkaat voivat ohjautua A-klinikkakotiin omatoimisesti, omaisen toimesta, muun päihdehuollon laitoksen kautta, kunnan päihdetyöntekijän tai sosiaalityöntekijän kautta, sairaalasta tai muusta laitoksesta.

Uutta asiakkuutta suunniteltaessa järjestetään tapaaminen, missä kartoitetaan hoidon tarvetta, arvioidaan A-klinikkakodissa asumisessa selviytymistä ja asiakkaan hoitomotivaatiota. Asiakas tarvitsee palveluun kunnan maksusitoumuksen.

Yhteystiedot 

Päkintie 32, 49220 Siltakylä 
puh. 045 6579 679

Henkilökunta on paikalla arkisin klo 8–20, viikonloppuisin ja pyhinä klo 8–18.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

A-klinikkakodin toimintaa ohjaavat asumispalvelusopimuksen säännöt ja omahoitajan ja asiakkaan yhdessä laatima ja 4–6 kuukauden välein päivittämä, henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Toiminnassa käytetään elementtejä yhteisöhoidollisesta menetelmästä, jossa asukkaat tukevat toinen toistaan vertaistuella ja yhteisöllisyydellä.

Erilaisten mittareiden avulla kartoitetaan ja arvioidaan muun muassa asiakkaan toimintakykyä, muistia ja päihderiippuvuutta. Käytettäviä mittareita ovat mm. SDS, Pompidou, Missä mennään -kysely ja Paradise 24fin.

A-klinikkakodin palvelun sopivuutta asiakkaalle arvioidaan tarvittaessa tilanteen mukaan. Jos palvelut eivät ole asiakkaalle sopivia, hän voi muuttaa joko kevyemmin tuettuun asumismuotoon tai asumiseen, jossa tarjotaan enemmän tukea. Asumisjakson päättämisestä sovitaan yhteisesti vähintään kahta viikkoa aiemmin.

Esite

Asumispalvelut (pdf)

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy