Tuettu asuminen Salo

Tuettu asuminen tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua päihdekuntoutujille Salon seudulla. Palvelut on tarkoitettu asumisen kanssa ongelmissa oleville, pitkästä päihdehoidosta palaaville ja asunnottomille päihdekuntoutujille. Palvelut on mahdollista saada myös asiakkaan omaan asuntoon.

Tavoitteena on asiakkaan arjen ja asumisen sujuminen, päihteiden käytön lopettaminen tai huomattava väheneminen, omien voimavarojen löytyminen ja uusien asumisen ja arjen toimintamallien oppiminen. Asiakkaan tavoitteiden saavuttamista tuetaan keskusteluilla ja palveluohjauksella yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa.

Asiakkaan sosiaalisia taitoja vahvistetaan ryhmätoiminnan ja päivä- tai työtoiminnan avulla. Tuettuun asumiseen sisältyy mahdollisuus osallistua sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiin, vertaisryhmiin sekä toimintakeskuksen päivätoimintaan. Arkiasioiden hoitamista ja uusia toimintamalleja harjoitellaan yhdessä ohjaajan sekä tuetun asumisen ryhmän kanssa. Tuetun asumisen jakson aikana vahvistetaan asiakkaan verkostoja, jotta arki ja asuminen sujuvat myös itsenäiseen asumiseen siirryttäessä.

Miten palveluun pääsee

Tuettuun asumiseen hakeudutaan A-klinikka Oy:n päihdehoitoyksiköiden kautta. Hoidossa kartoitetaan asiakkaan päihteiden käytön hallintaan ja asumiseen liittyvän tuen tarve. Päihdehoitoyksiköstä otetaan asiakkaan kanssa yhteyttä tuetun asumisen ohjaajaan ja täytetään tukiasuntohakemus.

Yhteystiedot 

Helsingintie 7 A, 3. krs, 24100 Salo
puh. 040 136 8126 (neuvonta)
puh. 040 324 8804 (ohjaaja)

Esite

Tuettu asuminen Salo (pdf)

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy