Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja käytöstä aiheutuvia haittoja.  Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholin, huumausaineiden ja tupakan lisäksi myös rahapelaamisen haittoihin.

Kuntien kanssa tehtävä ehkäisevä työ seudun asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisee päihdeongelmien kehittymistä. Tavoitteena on laaja-alaisen yhteistyön, tiedotuksen ja koulutuksen keinoin vahvistaa ehkäisevää työotetta kuntapalveluissa. Ehkäisevä työ suunnataan kaikille ikäryhmille lapsista vanhuksiin.