Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna

Ehkäisevä päihdetyö Hämeenlinna koordinoi Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seudun ehkäisevää työtä.

Perinteinen Päihdefoorumi järjestetään 5.11.2018 Hämeenlinnan Verkatehtaalla teemalla Työelämä ja muuttuva päihdekuva

Vastaa Päihdeasennekyselyyn ja tuo äänesi kuuluviin

Kutsumme kaikki Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seudun asukkaat vastaamaan Päihdeasennekyselyyn 2018. Kyselyllä tuodaan kuntalaisten ääni kuuluviin ja annetaan mahdollisuus vaikuttaa.

Vastaa kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/EBD0DACEA779044C.par

Vastaukset ovat nimettömiä ja luottamuksellisia. Kysely on avoinna 5.11.–31.12.2018.

Päihdeasennekysely toteutetaan vuosittain, ja se on vakiintunut osa seudullista ehkäisevää päihdetyötä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ehkäisevän työn kehittämisessä ja suunnittelussa. Tavoitteena on tukea kuntalaisten hyvinvointia.

Kysely käynnistetään Ehkäisevän päihdetyön viikolla 45. Hämeenlinnan seudun ehkäisevä päihdetyö haluaa ottaa kuntalaiset mukaan ehkäisevään työhön sekä mielenterveys- ja päihdeasioista käytävään keskusteluun. Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille.

Yhteistyössä mukana Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Hattulan kunta ja A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus.

Kiitos osallistumisestasi!

Tapahtumat – ilmoittaudu mukaan

Ehkäisevä päihdetyö tiedottaa

Yhteystiedot 

Viipurintie 1–3 G, 13200 Hämeenlinna
Paula Meskanen, koordinaattori, puh. 050 592 1455

Seuraa ehkäisevän päihdetyön yksikköä Twitterissä ja Facebookissa.

Ehkäisevällä työllä kestävää hyvinvointia

Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja tasa-arvoa tukemalla sekä hyvinvointieroja kaventamalla voidaan ehkäistä niin päihdeongelmien kehittymistä kuin haittojen muodostumista yksilölle, läheisille tai yhteiskunnalle.

Hämeenlinnassa säännöllisesti järjestettävä Päihdefoorumi tarjoaa asukkaille mahdollisuuden tuoda äänensä kuuluviin päihteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. 

Seudun päihdeoloista saadaan tietoa vuosittain toteutettavalla Päihdeasennekyselyllä. Kyselyllä selvitetään alkoholiin, muihin päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyviä asenteita. Vuonna 2017 kyselyyn vastasi Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa yli 1 000 asukasta. Tuloksissa nousi esiin kuntalaisten huoli läheisten päihteiden käytöstä. Tutustu tuloksiin tai lue lisää.

Paikallisia alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja ehkäistään Pakka-yhteistyöllä, joka on tutkitusti tehokasta. Laaja-alaisella yhteistyöllä, yhteisöjä vahvistamalla ja kuntalaisten elinoloihin vaikuttamalla saavutetaan kestävää hyvinvointia. Ehkäisevä työ kohdistetaan koko väestöön ja kaikkiin ikäryhmiin, lapsista vanhuksiin. Tavoitteena on vaikuttaa päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin dialogissa asukkaiden kanssa. 

Ehkäisevässä työssä vahvistetaan päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä. Huomiota kiinnitetään lisäksi riskitekijöihin, päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, kysyntään ja tarjontaan. Tuloksista raportoidaan säännöllisesti seudun toimijoille ja tiedotusvälineille.

Aiemmat tapahtumat

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy