Palveluasuminen

Palveluasunnot ovat usein kuntoutumisyksikön toimintaan liittyviä asuntoja. Ne on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat asumisensa tueksi erilaisia jokapäiväiseen selviytymiseen liittyviä palveluja, kuten ravitsemus- ja hoitopalveluja.

Asumiskustannuksista peritään vuokra ja mahdollisista ravitsemuspalveluista korvaus.

Tehostettua palveluasumista tarjotaan Salossa, Hämeenlinnassa ja Pyhtäällä.