Asumispalvelukeskus Hämeenlinna

Asumispalvelukeskuksen alaisuudessa toimii kolme erilaista yhteisöä sekä tuetun asumisen kohteita eri puolilla Hämeenlinnaa. Asukkaat sijoittuvat kohteisiin tuen tarpeen mukaan. Palvelut on tarkoitettu hämeenlinnalaisille.

Tehostetun palveluasumisen, palveluasumisen ja asumisvalmennuksen yhteisöt Sotkankadulla on tarkoitettu päihdeongelmaisille, jotka tarvitsevat tukea arjen hallintaan ja asumiseensa. Eri yhteisöjen tuen määrä on eri tasoista ympärivuorokautisesta tuesta kevyempään tukeen.

Asukkaalla on mahdollisuus toipua turvallisen asuinympäristön, yhteisön tuen, toiminnallisuuden ja henkilökunnan tuen avulla mahdollisimman omatoimiseen elämään. Asumispalvelukeskuksessa on mahdollisuus ateriapalveluihin.

Tuettua asumista tarjotaan hämeenlinnalaisille, joiden elämäntilanne on kriisiytymässä asunnon menettämisuhan tai asunnon puuttumisen vuoksi. Pyrimme löytämään asiakkaan elämäntilanteeseen sopivan asunnon. Asukkaita tuetaan arjessa selviytymisessä.

Lisäksi tukiasunnoissa asuvia ohjataan sosiaali- ja terveystoimen palveluihin sekä muihin tarpeenmukaisiin erityispalveluihin.

Yhteystiedot 

Sotkankatu 5, 13110 Hämeenlinna
puh. 050 5090 959 (Asumispalvelukeskuksen ohjaajat, 24/7)

Tuetun asumisen ohjaaja Kari Jarho, puh. 040 5473 194
Tuetun asumisen sosiaaliohjaaja Seija Juntunen, puh. 040 8682 107

Miten hakeudun 

Asukasvalinnat kaikkiin kohteisiin tehdään asuntohakemusten ja haastattelujen perusteella, pääsääntöisesti kahden viikon välein pidettävässä asukasvalintakokouksessa. Asuntohakemuksia saa A-klinikalta, Samaria ry:n Hämeenlinnan tukiasumisen toimistolta, Hämeenlinnan sosiaalitoimesta sekä tuetun asumisen ohjaajilta.

Asumisen kustannuksista vastaa asukas itse maksamalla vuokraa, joka noudattelee yleistä vuokratasoa. Palveluasumisen yhteisöissä asukkaalta peritään Hämeenlinnan kaupungin määräämä asumispalvelumaksu, joka määritellään asukkaan taloudellisen tilanteen mukaan.

Asiakas voi olla yhteydessä yllä oleviin numeroihin, joista neuvotaan hakeutumisessa ja kerrotaan asuntotilanteesta. Asukkaan kanssa tehdään määräaikainen vuokrasopimus, suunnitelma kuntoutumisesta ja yhteistyösopimus.

Arviointi-/haastattelukäynnille voit hakeutua ottamalla yhteyttä puhelimitse yllä oleviin numeroihin. Käynnillä kerrotaan asuinkohteiden toiminnasta ja luonteesta. Käynnillä arvioidaan hakijan kanssa hänelle soveltuvaa asumismuotoa. Käynnillä ohjataan hakijaa myös muiden vuokra-asuntojen hakemisesta Hämeenlinnan alueelta.

Asumispalvelukeskuksen palveluihin ei tarvita lähetettä tai maksusitoumusta. Teemme yhteistyötä paikallisissa verkostoissa. Asiakkaat ohjautuvat palveluihin itsenäisesti tai esimerkiksi sosiaalityön, terveyspalveluiden ja muiden päihdepalveluyksiköiden kautta.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Asumispalvelukeskuksen Sotkankadun yhteisöissä noudatetaan viikko-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää päivärytmiä ja arjen hallinnan rutiineja. Asumispalvelukeskuksessa käytetään hoidollisia ja toiminnallisia ryhmiä, yksilökeskusteluja, akupunktiota ja lääkehoitoa. Tukiasuntojen käytännön toiminnasta vastaavat tukiasunto-ohjaajat, jotka pitävät viikoittain yhteyttä asukkaisiin.

Päihteettömyyden osalta eri asuinkohteilla on erilaiset vaatimukset asukkaalle. Meillä on kokonaisuudessamme päihteettömyyttä vaativia, päihteidenkäyttöä rajaavia, sekä päihteidenkäytön sallivia vaihtoehtoja. 

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy