Koti-klinikka Helsinki ja Vantaa

Asuntoja on 29 ja ne sijaitsevat Helsingissä ja Vantaalla. Asumisen tuki on suunnattu asunnottomille päihdeongelmaisille asiakkaille. Asiakasta tuetaan asumisessa ja ohjataan hänen tarvitsemiinsa muihin palveluihin.

Yhteystiedot 

Vanha Talvitie 1, 00580 Helsinki
puh. 040 5935 305
fax (09) 6940 211

Miten hakeudun 

Verkkoasuntoihin hakeudutaan oman asuinkunnan päihdepalveluiden tai aikuissosiaalityön kautta. Hakeutumisesta voi kysyä lisätietoja numerosta 040 5935 305.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Asiakkaan ja palveluihin ohjaavan/lähettävän tahon kanssa arvioidaan asumisen perusvalmiudet ja tuen tarve yhteistyössä. Jos asumisen edellytykset täyttyvät ja maksusitoumus tuettuun asumiseen järjestyy, asiakas otetaan jonoon odottamaan vapautuvaa asuntoa.

Palvelumuodot

  • Kuntoutus- ja palvelusuunnitelma ja sen arviointi
  • Asumisen tuki ja seuranta
  • Kotikäynnit
  • Yksilötapaamiset
  • Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät
  • Leiritoiminta
  • Verkostotyö
  • Palveluohjaus

Asumisen tukipalvelut määräytyvät asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Palveluntuottaja 
A-klinikkasäätiö