Koti-klinikka Salo

Koti-klinikka Salon kotiin vietäviä päihdepalveluita tarjotaan ikääntyneille ja vajaakuntoisille päihdeasiakkaille sekä heidän läheisilleen. Palvelu on asiakkaalle maksutonta ja vapaaehtoista.

Yhteystiedot 

Helsingintie 7A, 3krs 24100 SALO
puh. 040 1368 126 (neuvonta)
puh. 044 3248 803 ja 044 5167 706 (työntekijät)

Miten hakeudun 

Koti-klinikan työntekijöihin saa yhteyden puhelimitse 044 3248 803 ja 044 5167 706. Arvio tuen tarpeesta tehdään yhdessä. Yhteydenotto voi tulla asiakkaalta, hänen läheisiltään tai asiakkaan verkostosta. Työntekijä sopii tapaamisesta asiakkaan kanssa. Säännöllisistä käynneistä sovitaan ensimmäisen tapaamisen jälkeen.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Koti-klinikan työn tavoitteena on asiakkaan arjen ja asumisen sujuminen, päihdeterapeuttisen tuen tarjoaminen ja  asiakkaan omien voimavarojen tukeminen. Palvelulla halutaan mahdollistaaa asiakkaan selviytyminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Hoitotyössä huomioidaan asiakkaan ikäerityiset tarpeet. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan keskusteluilla ja palveluohjauksella yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa.

Esite (pdf)

Työmuotoina tarjotaan

  • Tuen tarpeen arviointi
  • Kotikäynnit
  • Konsultointi
  • Kriisitilanteisiin vastaaminen
  • Avustaminen yhteydenpidossa viranomaisiin
  • Yhteistyö muiden hoitavien tahojen kanssa
  • Ryhmätoiminta
Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy