Tuettu asuminen Hämeenlinna

Tukiasuntoja tarjotaan hämeenlinnalaisille, joiden elämäntilanne on kriisiytymässä asunnon menettämisuhan tai asunnon puuttumisen vuoksi. Asukkaita tuetaan arjessa selviytymisessä.

Lisäksi tukiasunnoissa asuvia ohjataan sosiaali- ja terveystoimen palveluihin sekä muihin tarpeenmukaisiin erityispalveluihin.

Asukasvalinnat tehdään asuntohakemusten ja haastattelujen perusteella, pääsääntöisesti kahden viikon välein pidettävässä asukasvalintakokouksessa. Asumisen kustannuksista vastaa asukas itse maksamalla vuokraa, joka noudattelee yleistä vuokratasoa.

Tukiasuntoverkostoa on rakennettu 80-luvulta lähtien vastaamaan kuntalaisten erityistarpeita. Tukiasunnot ovat eri puolilla kaupunkia ja sijaitsevat omakoti-, rivi- ja kerrostaloissa.

Yhteystiedot 

Ohjaaja Kari Jarho, puh. 040 5473 194
Sosiaaliohjaaja Seija Juntunen, puh. 040 8682 107

Käytännön toiminnasta vastaavat tukiasunto-ohjaajat, jotka pitävät viikoittain yhteyttä asukkaisiin.

Tukiasuntotoiminnan läheisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet Hämeenlinnan Asunnot Oy, aikuissosiaalityö sekä muut erityisasumista tarjoavat toimijat ja asiakkaiden verkostot.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy