Tuettu asuminen Salo

Tuettu asuminen tarjoaa kuntouttavaa asumispalvelua päihdekuntoutujille Salon seudulla.

Tuetun asumisen palvelut on tarkoitettu asumisen kanssa ongelmissa oleville, pitkästä päihdekuntoutuksesta palaaville ja asunnottomille päihdekuntoutujille. Palvelut on mahdollista saada myös asiakkaan omaan asuntoon.

Yhteystiedot 

Helsingintie 7 A, 3. krs, 24100 Salo
puh. 040 136 8126 (neuvonta)
puh. 040 324 8804 (ohjaaja)

Miten hakeudun 

Tuettuun asumiseen hakeudutaan A-klinikka Oy:n päihdekuntoutusyksiköiden kautta. Kuntoutuksessa kartoitetaan asiakkaan päihteiden käytön hallintaan ja asumiseen liittyvän tuen tarve. Päihdekuntoutusyksiköstä otetaan asiakkaan kanssa yhteyttä tuetun asumisen ohjaajaan ja täytetään tukiasuntohakemus.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Tavoitteena on asiakkaan arjen ja asumisen sujuminen, päihteiden käytön lopettaminen tai huomattava väheneminen, omien voimavarojen löytyminen ja uusien asumisen ja arjen toimintamallien oppiminen.

Asiakkaan tavoitteiden saavuttamista tuetaan keskusteluilla ja palveluohjauksella yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa.

Asiakkaan sosiaalisia taitoja vahvistetaan ryhmätoiminnan ja päivä- tai työtoiminnan avulla. Tuettuun asumiseen sisältyy mahdollisuus osallistua sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiin, vertaisryhmiin sekä toimintakeskuksen päivätoimintaan.

Arkiasioiden hoitamista ja uusia toimintamalleja harjoitellaan yhdessä ohjaajan sekä tuetun asumisen ryhmän kanssa. Tuetun asumisen jakson aikana vahvistetaan asiakkaan verkostoja, jotta arki ja asuminen sujuvat myös itsenäiseen asumiseen siirryttäessä.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy