Ryhmä- ja vertaistukityö

Ryhmä- ja vertaistukityö tarjoaa ammatillisesti ohjattua vertaistoimintaa riippuvuudesta toipuville. Avoimiin ryhmiin voi tulla milloin vain oma-aloitteisesti sekä A-klinikan työntekijöiden ohjaamana, kuntien sosiaalityöntekijöiden ohjaamana, muiden A-klinikan toimintayksiköiden kautta ja toisten ryhmissä käyvien mukana. Avointen ryhmien lisäksi ryhmä- ja vertaistukityö toteuttaa suljettuja ryhmiä avohoidossa sekä laitos- ja asumispalveluksiköissä. Ryhmät voivat myös toteuttaa projektimuotoisesti jonkin tapahtuman esim. asunnottomien yö tai taidenäyttely.

Ryhmien tarkoituksena on havahduttaa tunnistamaan ja tiedostamaan ongelmia sekä sitä kautta toipumaan oman elämänsä toimijaksi. Ryhmissä nostetaan esille ja pohditaan eri elämän alueita sekä etsitään uusia näkökulmia omaan elämään. Ryhmät toimivat osallisuutta edistäen ja tuovat kävijöille uskoa muutoksen mahdollisuuteen.

Vertaistukiryhmät ovat teemallisia ryhmiä. Teemat voivat nousta ryhmän keskustelusta tai olla ohjaajan tai ryhmäläisten etukäteen suunnittelemia. Ryhmissä jaetaan ja hyödynnetään yhdessä ammatillista ja kokemukseen perustuvaa tietoa.