A-klinikkayhteisöt

A-klinikkayhteisöt tarjoavat pitempiaikaista laitoshoitoa. Hoito aloitetaan kartoittamalla asiakkaan elämäntilanne ja hoidon tarve, hahmottamalla ja jäsentämällä ongelmat sekä laatimalla hoitosuunnitelma. Hoitoon voi sisältyä useita palveluita: vieroitushoitoa, laitoshoidon jakso ja asumispalveluja. A-klinikkayhteisöön tarvitaan aina lähete.

A-klinikkayhteisöt ovat kuntouttavan hoidon paikkoja, joissa hoidon menetelmänä on yhteisö. Hoidossa korostetaan sosiaalista oppimista, jossa painottuu vastuullinen käyttäytyminen itseä ja yhteisöä kohtaan. Tavoitteena on myös vastuun jakaminen: asiakkaat halutaan kantamaan yhteisvastuuta, osallistumaan yhteisön toimintaan ja hoitamaan siitä oma osuutensa.

Yhteisöhoidon elementtejä käytetään myös monissa muissa kuin yhteisön nimellä toimivissa A-klinikka Oy:n palveluissa.