Alaikäisten nuorten laitoshoito

Lastensuojelulain mukaisten laitosyksikköjen tavoitteena on pysäyttää nuoren haitallinen elämäntapa, kuten rajattomuus, kasvuvaikeudet, päihteidenkäyttö tai rikollisuus.

Pysäytysjakson aikana tehdään nuoren hoidon tarpeen arviointi ja suunnitellaan jatkohoito yhdessä nuoren ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Jokaiselle nuorelle asetetaan hoitojaksolle henkilökohtaiset tavoitteet.

Kuntouttavan hoidon keskeisenä tavoitteena on valmentaa nuorta päihteettömään elämään ja sitä kautta itsenäiseen asumiseen ja opiskeluun tai työelämään.