Vieroitushoitoyhteisö Kouvola

Vieroitushoitoyhteisö (entinen Piikkisiili) tarjoaa vapaaehtoisuuteen perustuvaa vieroitus- ja kuntoutushoitoa täysi-ikäisille huumeidenkäyttäjille. 

Henkilökunnan ja asiakkaiden lisäksi kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat osallistuvat hoidon toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. (Asiakasauditointi)

Yhteystiedot 

Kotiharjuntie 20, 45100 Kouvola
puh. 041 4375 497

Seuraa Vieroitushoitoyhteisöä Facebookissa ja Twitterissä

Miten hakeudun 

Hoitoon hakeudutaan lähetteellä esimerkiksi A-klinikan, K-klinikan tai sosiaalitoimiston kautta. Hoidon aloitus edellyttää valmistelua, suunnittelua sekä yhteistyötä oman kunnan sosiaalitoimiston tai muun sinua hoitavan tahon kanssa.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Hoidon tavoitteet ja keinot vaihtelevat asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanteen, ongelmien, tarpeiden ja voimavarojen mukaan. 

Yksilöllisten tavoitteiden lisäksi hoidon tavoitteena on asiakkaan vieroitusoireiden hoito ja fyysisen kunnon koheneminen, psyykkisen riippuvuuden hoito, keinojen löytyminen riippuvuuden hallintaan, arvojen ja asenteiden tutkiminen, perhe- ja tukiverkoston vahvistaminen, arjen taitojen ja asioiden hoidon harjoittelu sekä syrjäytymiskehityksen ehkäisy.

Raskaana olevien tai päihdeongelmaisten vanhempien kohdalla hoidon tärkeänä sisältönä on vanhemmuuteen kasvaminen ja lapsen asema. Vanhempien kykyyn olla vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa ja ottaa vanhemman vastuu kiinnitetään erityistä huomiota. Tuen tarve kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja sosiaalitoimen kanssa.

Vieroitushoito

Vieroitushoidon alkaessa huomio on oireenmukaisessa hoidossa ja asiakkaan hoitomotivaation ylläpitämisessä. Lääkehoitoa käytetään vieroittumisen tukena, mutta yksikössä suositaan keskustelu-, ryhmä- ja vertaistukea sekä täydentäviä hoitomuotoja. 

Omaan hoitoon osallistuminen on asiakkaalle oikeus ja velvollisuus. Tämän vuoksi vetäytyminen ei ole suotavaa, vaan kaikessa päiväohjelman mukaisessa toiminnassa on oltava läsnä. Huomiota kiinnitetään voimavaralähtöisesti asiakkaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Jatkohoidon suunnittelu on tärkeä osa vieroitushoidon sisältöä.

Kuntouttava hoito

Kuntouttavan hoidon aikana kiinnitetään erityistä huomiota psyykkiseen riippuvuuteen, lähiverkostoon, arjessa toimimiseen ja vastuunottokyvyn kasvamiseen. Yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa määritellään hoidon sisältö ja painotukset. Asiakas työstää verkosto- ja perhekarttaa, sukupuuta, elämänkaarta ja riskitilanneanalyysiä sekä pitää toipumispäiväkirjaa.

Asiakas saa hoidon aikana päihdeongelmaan ja toipumiseen liittyvää materiaalia ja perehtyy siihen. Asiakas saa asteittain lisää vastuuta ja harjoittelee itsenäistymistä suunnitelmallisten lomien ja verkoston avulla.

Korvaushoito

Tarvittaessa arvioidaan opioidiriippuvuus ja aloitetaan asetuksen mukainen korvaushoito laitosolosuhteissa. Hoitojakson aikana asiakas saa tietoa korvaushoitoon liittyvistä käytännöistä ja lääkkeestä. Asiakas työstää päihdeongelmaansa toipumispäiväkirjan avulla. Sosiaaliseen verkostoon ja ympäristöön kiinnitetään erityistä huomiota. Asiakas tekee sopimuksen lääkehoidon keskittämisestä.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy