Vieroitushoitoyksikkö ja selviämisasema Turku

Vieroitushoitoyksikkö tarjoaa yli 18-vuotiaille alkoholi-, lääke- ja huumevieroitushoitoja. Huumevieroitusasiakkaille on oma ryhmämuotoinen ohjelma Preikki. Myös korvaushoitoasiakkaat voivat hakeutua vieroittautumaan oheiskäytöstä.

Selviämisasema on turvallinen paikka päihtymystilasta selviämiseen ilman lääkitystä. Selviämisasemalta asiakas voi siirtyä kotiin tai jatkaa hoitoaan vieroitushoitoyksikössä paikkatilanteen niin salliessa. Tarvittaessa asiakas voidaan siirtää vointinsa vuoksi esimerkiksi sairaalaan.

AA- ja NA-ryhmät kokoontuvat säännöllisesti yksikössä.

Yhteystiedot 

Vähäheikkiläntie 7, 20700 Turku
puh. 040 6735 571

Avoinna ympäri vuorokauden

Miten hakeudun 

Selviämisasemalle voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa oma-aloitteisesti, läheisen saattamana tai yhteistyötahon ohjaamana. Lähetettä ei tarvita.

Vieroitushoitoyksikköön hakeudutaan sovitusti virka-aikaan sekä virka-ajan ulkopuolella suunnitellusti yhteispäivystyksen kautta. Hoitopaikan voi varata numerosta 040 6735 571. 

Vieroitushoitoyksikössä on 21 asiakaspaikkaa, selviämisasemalla 5 asiakaspaikkaa.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Tavoitteena on asiakkaan päihdekierteen katkaisu, vieroitusoireiden hoitaminen sekä jatkohoidon suunnittelu.

Tulopäivänä asiakkaalle tehdään tulohaastattelu, jossa lyhyesti kartoitetaan asiakkaan sen hetkinen tilanne. Lääkäri tekee tulotarkastuksen ja määrää katkaisuhoidossa käytettävän lääkityksen. Jokaiselle asiakkaalle tehdään jatkohoitosuunnitelma, jossa asetetaan hoidolliset tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti läheiset ja viranomaisverkostot mukaan lukien. Hoitoon sisältyy motivoivia keskusteluja sekä tukihoitoina akupunktiohoitoa ja mahdollisuus fysioakustisen tuolin käyttöön.

Hoitojakson pituus on yksilöllinen. Alkoholivieroituksen kesto on 3–9 vuorokautta. Lääke- ja huumevieroituksessa hoitoaika on 14 vuorokautta. Myös korvaushoitoasiakkaat voivat tulla vieroittautumaan oheiskäytöstä 14 vuorokauden ajaksi.

Vieroitushoitoyksikön  ja selviämisaseman työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökuntaan kuuluvat palvelupäällikkö, lääkäri, palvelukoordinaattori, palveluesimies, sairaanhoitajia ja ohjaajia.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy