Vieroitushoitoyksikkö Lahti

Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautisen laitoshoidon erityispalveluja päihteiden käyttäjille ja muista riippuvuusongelmista kärsiville, kuten peliongelmaisille, joille avohoitopalvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia.

Yhteystiedot 

Pitkämäenkatu 4, 15300 Lahti
puh. 040 1368 074
vieroitushoitoyksikko.lahti(at)a-klinikka.fi

Avoinna ympäri vuorokauden

Miten hakeudun 

Työntekijät vastaavat numerossa 040 1368 074 päivittäin ympäri vuorokauden. Numerosta saa neuvontaa kuntoutusyksikköön hakeutumisesta.

Katkaisuhoitoon hakeudutaan jonkin lähettävän tahon, kuten sairaalan, terveysaseman, työterveyshuollon tai sosiaalitoimen kautta. Paikkatilannetta voi tiedustella numerosta 040 1368 074. Asiakkaita otetaan osastolle tilanteen mukaan päivittäin.

Työntekijä ottaa asiakkaan vastaan ja perehdyttää osaston tiloihin ja käytäntöihin. Osastolla on 16 asiakaspaikkaa.

Mitä hoidossa tavoitellaan 

Hoidon tavoitteena on asiakkaan päihdekierteen katkaisu, vieroitusoireiden lievittäminen, hoito ja kuntoutuminen hoitosuunnitelman tai jatkohoitosuunnitelman mukaisesti. Katkaisuhoidossa panostetaan oireenmukaiseen hoitoon ja asiakkaan hoitomotivaation ylläpitämiseen. Vieroitushoidon tukena käytetään yksilöllisesti lääkehoitoa. Asiakas osallistuu omaan hoitoonsa ja päiväohjelmaan vointinsa mukaan.

Hoito perustuu yhteisöhoitoon, yksilö- ja ryhmäkeskusteluihin sekä verkostotyöhön. Terapeuttisena viitekehyksenä on voimavara-ratkaisukeskeisyys. Hoitojakson aikana asiakasta tuetaan päihteidenkäytön muutokseen, omien voimavarojen tunnistamiseen ja itsenäisyyteen. Hoidon aikana arvioidaan asiakkaan voimavaroja ja tarpeita mahdolliseen jatkohoitoon tai työelämään, sekä kartoitetaan hänen asumisvalmiuksiaan. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua vertaisryhmiin yksikössä.

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy