Vieroitushoitoyksikkö Turku

Vieroitushoitoyksikkö tarjoaa yli 18-vuotiaille alkoholi-, lääke- ja huumevieroitushoitoja. Huumevieroitusasiakkaille on oma ryhmämuotoinen ohjelma Preikki. Myös korvaushoitoasiakkaat voivat hakeutua vieroittautumaan oheiskäytöstä.

Hoidon tavoitteena on asiakkaan päihdekierteen katkaisu, vieroitusoireiden hoitaminen sekä jatkohoidon suunnittelu. Hoitoon sisältyy motivoivia keskusteluja sekä tukihoitoina akupunktiohoitoa ja mahdollisuus fysioakustisen tuolin käyttöön. Hoitojakson pituus on yksilöllinen. Alkoholivieroituksen kesto on 3–9 vuorokautta. Lääke- ja huumevieroituksessa hoitoaika on 14 vuorokautta. Korvaushoitoasiakkaat voivat tulla vieroittautumaan oheiskäytöstä 14 vuorokauden ajaksi.

Vieroitushoitoyksikön työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Henkilökuntaan kuuluvat palvelupäällikkö, lääkäri, palvelukoordinaattori, palveluesimies, sairaanhoitajia ja ohjaajia.

AA- ja NA-ryhmät kokoontuvat säännöllisesti vieroitushoitoyksikössä.

Miten hoitoon pääsee

Vieroitushoitoyksikköön hakeudutaan sovitusti virka-aikaan ja virka-ajan ulkopuolella suunnitellusti yhteispäivystyksen kautta. Hoitopaikan voi varata numerosta 040 6735 571.

Tulopäivänä asiakkaalle tehdään tulohaastattelu, jossa lyhyesti kartoitetaan asiakkaan sen hetkinen tilanne. Lääkäri tekee tulotarkastuksen ja määrää katkaisuhoidossa käytettävän lääkityksen. Jokaiselle asiakkaalle tehdään jatkohoitosuunnitelma, jossa asetetaan hoidolliset tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti läheiset ja viranomaisverkostot mukaan lukien.

Vieroitushoitoyksikössä on 21 asiakaspaikkaa.

Yhteystiedot 

Vähäheikkiläntie 7, 20700 Turku
puh. 040 6735 571

Avoinna ympäri vuorokauden

Palveluntuottaja 
A-klinikka Oy